1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 3/16-6-2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τόν ὑπουργόν Κοινωνικῆς Προνοίας τοῦ Ἰσραήλ κ. Itzik Herzoq μετά τοῦ γνωστοῦ  ποδοσφαιριστοῦ, Προέδρου τῆς ὁμάδος FCBarcelona κ. Joan Laporta i Estruch.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐπίσημοι ἦλθον, διά νά λάβουν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου καί νά προσκυνήσουν τόν Πανάγιον Τάφον. Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν αὐτοῖς πῶς ἐξεκίνησε καί πῶς διεμορφώθη ἡ κατάστασις τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ηὐλόγησε τήν ἀθλητικήν δραστηριότητα τοῦ κ. Laporta.

Ἀκολούθως, προσέφερε τῷ κ. Χουάν καί τῷ βοηθῷ αὐτοῦ, κ. Casanova, χρυσοῦν σταυρόν, εὐχόμενος αὐτοῖς ἐπιτυχίαν. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τῷ κ. Ὑπουργῷ καί τῇ συνοδείᾳ αὐτοῦ παραδοσιακά ἑβραϊκά ἐγκόλπια.  Ὁ δέ κ. Laporta προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ τό ἔμβλημα τῆς ὁμάδος αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder