1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 2ας/15ης  Σεπτεμβρίου 2020, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν  Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου εἰς Ραμάλλαν μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ.  Ἀριστάρχου καί  τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἡγουμένου  Ἀρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος καί τῶν Ἐπιτρόπων τῆς Κοινότητος, ἐκεῖθεν δέ ἐπεθεώρησε τάς ἐπιτελουμένας ἐργασίας συντηρήσεως καί ἀποκαταστάσεως τοῦ ἐρειπωμένου Πρωτοχριστιανικοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου καί τοῦ λίαν καλῶς ἐξελισσομένου στεγαστικοῦ ἔργου (Iskan housing project) τοῦ Πατριαρχείου διά τήν κατοίκησιν μελῶν τῆς Ἑλληνορθόδοξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος Ραμάλλας.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας