1

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΩι ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩι 18-05-2023

Τήν Πέμπτην 5ην/18ην Μαΐου 2023 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη:

α. Τόν ἐξοχώτατον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγελον Βλιώραν.

β. Τόν Πρέσβυν τοῦ Καζακστάν εἰς Ἰσραήλ κ. Bulat Sarsenbagev.

γ. Τούς Ἱερεῖς τῆς Κοινότητος Κούφρ Γιασίφ τοῦ Βορείου Ἰσραήλ π. Θεοδόσιον Μαχούλ και π. Χαράλαμπον μετά συνοδείας μελῶν τῆς Ὀργανώσεως International Human Rights.

δ. Ὁμάδα προσκυνητῶν ἐξ Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

ε. Τήν Μοναχήν Δανιηλίαν Ἐπιστάτριαν τῆς Μονῆς τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας