Ὑπηρεσία Διαδικτύου (Ἐπικοινωνία)

null
image_pdfimage_print

Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

Συντάκτης & ὑπεύθυνος εἰδησεογραφίας & περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος. email: info@jerusalem-patriarchate.info

 

Κεντρική Ἱστοσελίς: https://jerusalem-patriarchate.info

Γενικός Διευθυντής:  ὁ Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου, email: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info Διόρθωσις, ἐπιμέλεια κειμένων ἱστοσελίδων & ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: Δόκ. Μον. Εὐανθία, email: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info τηλ & φάξ: 02/6284882 Τήρησις Ἀρχείου: Μοναχός Νικόλαος.

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:

Ἀραβική: ὁ Οἰκονόμος Ἰωσήφ Χόνταλη & ὁ κ. Νικόλαος Χούρη, Ρωσική: ἡ Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & ἡ Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: ἡ Μοναχή Εὐφημία, Ρουμανική: ἡ Μοναχή Λουκία. Δημόσιαι Σχέσεις: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, κιν. 0546/112486.

 

Συνεργάται φωτογραφήσεων & κινηματογραφήσεων: ὁ Μοναχός Νικόλαος & ἡ Δόκιμη Μοναχή Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Ραουάν Σαάντ. Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr