Ὑπηρεσία Διαδικτύου (Ἐπικοινωνία)

null
image_pdfimage_print

Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

 

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ

 Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος. email: info@jerusalem-patriarchate.info

Διευθυντής: Χρῖστος Θ. Νικολάου, e-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Κεντρική Ἱστοσελίς: https://jerusalem-patriarchate.info

Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου, email: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Διόρθωσις & ἐπιμέλεια κειμένων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: δοκ. Εὐανθία, τηλ. & φάξ: 02-6284882, email: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info

Συνεργάτης ἀρθρογραφίας: Ἡ δ/ς Heba Hrimat.

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου

Ἀραβική: Σάντη Κσιεμπούν, Οἰκονόμος π. Ἰωσήφ Χόνταλι & Νικόλαος Χούρι, Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: Μοναχή Εὐφημία, Ρουμανική: Μοναχή Μαρία. Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, τηλ: 0546/112486

 

Διαχείρισις Ἱστοσελίδων καί Ἀρχεῖον ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ:

π. Νικήτας Μέλλιος, info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02-5792659 & 058-4088832.

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων

Μοναχός Νικόλαος καί ἡ δοκ. Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Rawan Abu Nowara Saad.

Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr