Ἀρχιγραμματεία

Ἀρχιγραμματεία

null
Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

τηλ. 02/6274941, 02/6281033. φάξ: 02/6282048. P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.

E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info