1

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος  ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.