1

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

null
Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτροπος

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος

τηλ. +972-522375702

Fax: +972-2-6282048

E-mail:secretariat@jerusalem-patriarchate.info, aristarh@netvision.net.il