1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐνεργοποιήθηκε ἡ δυνατότητα ἀκρόασης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου καί μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων καί συσκευῶν.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου