1

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΑΚΚΑΒΑΙΩΝ ΕΝ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

Τό Σάββατον, 31ην Ἰουλίου /13ην Αὐγούστου 2022, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός μετέβη εἰς τήν πόλιν Μπέρ Σέβα, πρωτεύουσαν τῆς ἐρήμου τοῦ Νέγκεβ εἰς τό νότιον Ἰσραήλ, ἔνθα ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν ἁγίων Μαρτύρων Μακκαβαίων, τῆς μητρός αὐτῶν Σολομονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου εἰς τήν ἐνοικιαζομένην οἰκίαν, ἥτις χρησιμεύει ὡς προσωρινός εὐκτήριος οἶκος, ἄχρις οὗ ἐπιτρέψῃ ὁ Κύριος νά ἀνεγερθῇ τρισυπόστατος Ἱερός Ναός ἐν Μπέρ Σέβᾳ. Μετά τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ συνελειτούργησαν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Λεόντιος, Ἡγούμενος Ραφιδίων Σαμαρείας, ὁ Οἰκονόμος π. Σπυρίδων ἐκ Ναζαρέτ, καί ὁ Οἰκονόμος π. Ἀλέξανδρος Γιάσεβιτς, ἐφημέριος Μπέρ Σέβα.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστη ὡς ἐπίσημος προσκεκλημένος ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ Ἀβίβ ἐξοχώτατος Πρόξενος κ. Ἀναστάσιος Κωνσταντάρας.

Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλαν Σλαβωνιστί, Ἑλληνιστί, Ρουμανιστί καί Ἀραβιστί ὁμοθυμαδόν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ρωσοφώνου Ἐνορίας ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν, Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε τόν Θεῖον Λόγον Ρωσσιστί.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Ἡγούμενος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος παρέθεσε ἑόρτιον τράπεζαν εἰς τόν Πανιερώτατον καί τήν Συνοδείαν Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας