1

ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναγνωρίζοντας τίς μεγάλες δυνατότητες τίς ὁποῖες προσφέρει τό Διαδίκτυο ὡς μέσο ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας μέ τούς πιστούς, προχώρησε ἤδη μέ προσωπική μέριμνα τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄, στήν  ἐκ θεμελίων οἰκοδόμηση ἐπισήμου Ἱστοχώρου στό Διαδίκτυο. Ἡ ἀνιδιοτελής πολύμηνη  – καί συνεχιζόμενη – ἐργασία καί προσφορά ἐθελοντῶν – ἐκλεκτῶν φίλων τοῦ Πατριαρχείου,  στελεχῶν μας, ἀλλά καί στελεχῶν τῆς Μονάδος Ἰατρικῆς Τεχνολογίας καί Εὐφυῶν Πληροφοριακῶν Συστημάτων τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἰωαννίνων, ἀπέδωσε τόν ἱστοχῶρο

https://www.jerusalem-patriarchate.info/

ἡ ὁποία θά ἐπεκταθῇ καί στήν κάλυψη καί ἄλλων γλωσσῶν, πρωτίστως τῆς Ἀραβικῆς καί  Ἀγγλικῆς, μέ σκοπό τήν ἀντικειμενική καί ἀληθῆ παρουσίαση τῶν δικαίων καί τῶν ἀγώνων τοῦ Πατριαρχείου ὑπέρ τῆς παγκοσμίου Παρακαταθήκης τῶν Πανσέπτων Προσκυνημάτων καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου (Ρούμ Ὀρθοντόξ) χριστεπωνύμου αὐτοῦ Ποιμνίου.

Στόν Ἱστοχῶρο, ὁ ὁποῖος φιλοδοξεῖ νά καταστῇ τό βασικό δημόσιο βῆμα τοῦ Πατριαρχείου, θά ἀναγράφωνται ἐπίσης ἐπικαιροποιημένα στοιχεῖα ἐπικοινωνίας γιά Προσκυνήματα, Ἱερές Μονές καί Ναούς, πρόσωπα καί Ὑπηρεσίες τοῦ Πατριαρχείου μας, ἀλλά καί ἀνακοινώσεις καί εἰδησεογραφία ἀφορῶσα στό Πατριαρχεῖο.

Ἡ Γραμματεία τοῦ Ἱστοχώρου ἑδρεύει στήν Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθήνα ὑπό τήν διεύθυνση τῆς Θεολόγου καί Φιλολόγου κ. Αἰκατερίνης Διαμαντοπούλου, στήν διεύθυνση

Γραμματεία Ἱστοχώρου

Ἑξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου

Ἐρεχθέως 18, Πλάκα

Ἀθήνα 10556

Τηλέφωνα:   +30-210-3222546  &  +30-210-3228861   (10:00 – 14:00)

Τηλεομοιοτυπικόν:   +30-210-3222542

E-mail :  info@jerusalem-patriarchate.info

Εκ του Γραφείου Τύπου του Πατριαρχείου