Ἱεροί Ναοί Δυτικῆς Ὄχθης

Ἱεροί Ναοί Δυτικῆς Ὄχθης

null
Ἱερός Ναός Προπατόρων ἐν Μπετσαχούρ. τηλ. & φάξ γραφείου Ἱερέων: 02/2773081 Ἐφημέριοι: τηλ. & φάξ: 02/2774252 κιν. 0522/460301, Σάββας Χέρ τηλ. & φάξ: 02/2774738 κιν. 0569/770432, Ἴσσα Μούσλεχ τηλ. & φάξ: 02/27713483 κιν. 0597/179787, ὁ Ἱερεύς Γεώργιος Μπανούρα. Τηλ. κιν.: 0595/049335 & ὁ Ἱερεύς Χάνα Ρισμάουϊ, τηλ. 02/2760380.

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Μπίρ Ζέιτ. Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Συνταξιοῦχος Ἱερεύς: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Χούρη τηλ. & φάξ: 02/2813930.

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τζίφνᾳ. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γεώργιος Ἀουάδ τηλ. & φάξ: 02/2818359 κιν. 0599/392383 Συνταξιοῦχος Ἱερεύς: ὁ Οἰκονόμος Ἀντράους Ραφίνζι τηλ. & φάξ: 02/2810835 κιν.: 0599/788002.

 

Ἐν Τάϋμπε. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Νταούντ Χούρη. τηλ. & φάξ: 02/2898282 κιν. 0599/127867.

 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἄϊν Ἀρήκ. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Νικόλαος Σαχίν τηλ. 02/2905013 κιν.: 0599/732993.

 

Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀμπούντ. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἐμμανουήλ Ἀουάδ κιν: 0597/952779, τηλ. & φάξ: 02/2972043 & φάξ: 02/2864530. email: orthodox.aboud@gmail.com

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τουλκάρεμ. Ἡγούμενος:  ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος.

 

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ζαμπάμπδε. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀθανάσιος Σαλμάν.

 

Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος ἐν Τουμπάς. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Τούμα Νταούντ τηλ. 0599/270699.