Ἱεραί Μοναί καί Ἡγουμενεῖα ἐκτός Ἱερουσαλήμ

Ἱεραί Μοναί καί Ἡγουμενεῖα ἐκτός Ἱερουσαλήμ

null
1.Ἱερά Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Ἡγούμενος: ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος.

Πνευματικός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος. Οἰκονόμος: ὁ Μοναχός Θεόκτιστος. Μοναχοί 15, Δόκιμοι 2. Holy Lavra of St. Savvas, P.O. Box 19824, Jerusalem 91199, τηλ. 02/2762915. Μετοχίου: 02/2748549.

 

2.Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος. Μοναχοί 6, Δόκιμοι 3. τηλ: 00972/547/306557, P.O. Box 31388, Jerusalem 9131302, Israel.

 

3.Ἱερά Μονή Σαρανταρίου Ὄρους.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος, τηλ. 02/2322827.

Ἐφημέριος: ὁ Ἱερομόναχος Ὀνούφριος.

Greek Orthodox Convent, P. O. Box 21, Jericho.

 

4.Ἱερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ.

Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Εὐπραξία. Μοναχαί 10, τηλ. 02/2799708.

Greek Orthodox Convent, P.O. Box 19121, Jerusalem.

 

5.Ἱερά Μονή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἐν Τιβεριάδι,

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, τηλ. 04/6720042, 0548/628330. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 464, Tiberias.

 

6.Ἱερά Μονή τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, τηλ. 02/9943038, κιν. 0505/348892 Ἐφημέριος: ὁ Ἱερομόναχος Κυριακός. Μοναχοί 4, Δόκιμοι 6. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho, Israel.

 

7.Ἱερά Μονή Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος, τηλ. 02/2761223, 0528/516033. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 1102, Jerusalem 91010, Israel.

 

8.Ἱερά Μονή Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ἐν Σαμαρείᾳ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος, τηλ. 09/2313123, 0599/658385. Greek Orthodox Convent, Nablus.

 

9.Ἱερά Μονή Θαβωρίου Ὄρους.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων, τηλ. 0522/413348. Μοναχαί 6. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 2100, Nazareth 16000. e-mail: fatherilarion@hotmail.com

 

10.Ἱερά Μονή Προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦντος.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος, τηλ. 02/2322433, 0549/350350. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 89, Jericho.

 

11.Ἱερά Μονή Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος τηλ. 0547/849896 email: jerousalem@hotmail.com  & canagrekmonastery@hotmail.com

Greek Orthodox Convent, Kfar Cana. φάξ:. 04/6517111.

 

12.Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καπερναούμ.

Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Εἰρήναρχος. κιν. 0532/840991 & 0528/858421. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 385, Tiberias. τηλ. 04/6722282, φάξ: 04/6791535. e-mail: capernaoum1@gmail.com

 

13.Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος κιν. 00972/544/827696 e-mail: nikodimos1443@gmail.com τηλ. & φάξ: 08/9222023. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 230, Lod.

 

14.Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλᾶ. Ἔλ-Χάντερ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας. τηλ. 02/2743233, 0528/658828, 0544/598201, email: ananias1232@gmail.com P. O. Box 1399 Jerusalem Israel 9101302

 

15.Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιοῦ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος, κιν. +972/503/669089 Greek Orthodox Convent, P.O. Box 11006 Gilo, Jerusalem.

 

16.Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.

Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 0543/158798

 

17.Ἱερά Μονή Βαϊοφόρου Βηθφαγῆς.

Ἐπιστάτρια: ἡ Μοναχή Σαββίνα, τηλ. 0542/076941, 0542/421175. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 20697, Jerusalem.

 

18.Ἱ. Ναοί Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Νικολάου καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἐν Μπετζάλλᾳ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος τηλ. 02/2773135, 0522/810522. Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Γεώργιος Σαχουάν, τηλ. 02/2751482, κιν.: 0597/029084, Παῦλος ἐλ Ἄλαμ. τηλ. 02/2755934, κιν.: 0598/935957, Ἰωσήφ Χόνταλι τηλ. 02/2777017, κιν.: 0597/591093. & ὁ Ἱερεύς Ἠλίας Ζόρομπ τηλ.  0568/709110,  0595/406971, 02/2751757, τηλ. & φάξ Γραφείου Ἱερέων: 02/2743178.

 

19.Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ραμάλλᾳ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων. τηλ. 02/2964684, 0599/805586 Γραφεῖον: τηλ. & φάξ: 02/2956618 Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γιακούμπ Χούρη τηλ. & φάξ: 02/2965417 κιν. 0599/839881, Greek Orthodox Convent, P.O. Box 307, Ramallah.

 

20.Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ρέμλῃ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων τηλ. & φάξ: 08/9221174. κιν. 0544/484786. Greek Orth. Convent, Kehilat Detroit Street 2, P.O. Box 38, 7210001 Ramla. e-mail: nifonmitsoulis@yahoo.com

 

21.Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἐν Ὀρεινῇ.

Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Χαρίτων, τηλ. 02/6436297, 0544/865063. P.O. Box 14223, Jerusalem 91141, Israel.

 

22.Ἱεροί Ναοί Τιμ. Προδρόμου & Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Χάϊφᾳ.

Ἡγούμενος: _  Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Σάμρα, τηλ. 0504/743045, φάξ: 04/9503990.

 

23.Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φχές & Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐν Ἀλάλι.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. +962/6/5311140, +962/79/5892787 Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Παντελεήμων Χούρη, +962/77/2436822, & Ρωμανός Σαμάουϊ. τηλ. +962/79/5854465. & ὁ Ἱερεύς Ψάρα Δαχάμπρα +962/79/5019558.

Ἐν Φχές δραστηριοποιεῖται ἡ χριστιανική νεολαία «Ἅγιος Γεώργιος». Λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα, Σύλλογος Κυριῶν, Ὀρθόδοξος Λέσχη, Φιλανθρωπικός Ὀρθόδοξος Σύλλογος. Ἐν Μάχες λειτουργεῖ τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

 

24.Ἱεροί Ναοί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Δημητρίου,

Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος & Ἁγίου Γεωργίου Ἐν Νεαπόλει, Ραφιδίοις καί Νουσφιζμπίλ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος τηλ. 058/4075515 & 0569/803604.

 

25.Ἱερά Μονή τῶν Ποιμένων ἐν Μπετσαχούρ.

Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα.

Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος. τηλ. 02/2773135, 0522/810522. φάξ: 02/2773118. P.O. Box 11377, Jerusalem 911301, Israel

 

26.Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Μπουρκίν. Ὅπερ ἐστί τό Χωρίον τῶν Δέκα Λεπρῶν. Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Βησσαρίων, τηλ. 0569-397582. P.O. Box 32369, Jerusalem, Israel.

 

27.Κτῆμα Μον. Γαλακτίωνος. Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Λάζαρος.

 

28.Ἀσκητήριον Ἁγίου Χαρίτωνος ἐν Ἄϊν Φάρᾳ. Ἡγούμενος: _

 

29. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ἐν Κάσερ ἐλ Μουτράν. Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων, τηλ. 0522/413348.