Ἐπιτροπαί

Ἐπιτροπαί

null
Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων: Πρόεδρος: Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος. Μέλη: οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Λύδδης κ. Δημήτριος & Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.

 

Οἰκονομική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τηλ. 02/6274939. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. Ταμίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Γραμματεύς: ὁ Μοναχός Παλλάδιος. Τμῆμα Ἐνοικίων: ὁ Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ. Γραμματεύς: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα, τηλ. 02/6274937, φάξ: 02/6280229. Κεντρικόν Μαγειρεῖον: Μάγειρας: ὁ Δόκιμος Παναγιώτης. Βοηθός: ὁ Μοναχός Ραφαήλ, τηλ. 02/6275071, Ὑπεύθυνος Ἀρτοποιείου: ἡ Μοναχή Σεραφείμα, τηλ. 02/6274712. Καφεψός: ὁ Δόκιμος Γκόραν.

 

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος. Γραμματεύς: ……

 

Κτηματική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων, τηλ. 0599/805586. Γραμματεύς:….. Νομικοί Σύμβουλοι: Ὁ κ. Ἄσααντ Μαζάουϊ, τηλ. 0522/309687 και ὁ κ. Ράμη Μούγραμπη.

 

Ἐπιτροπή Ἐκπαιδεύσεως: Πρόεδρος Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας): ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. Πρόεδρος Δυτικῆς Ὄχθης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος. Μέλος: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ. Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ. Συντονιστής: ὁ κ. Γιοῦσεφ Κατανάσο, τηλ. 0522/879732.

 

Ἐπιτροπή Κοιμητηρίων: Πρόεδρος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Ταμίας: ὁ κ. Ναμπίλ Μπετζάλη. Γραμματεύς: ὁ κ. Τζώρτζ Χάσσουε.

 

Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς Μερίμνης Ρωσοφώνου Κοινότητος: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος. Γραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος.

 

Ἐπιτροπή Νεότητος: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος. Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ, τηλ. 02-6282857.