Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

null
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος. Μέλη: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος & ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

 Γυμνάσιον & Λύκειον Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου: Σχολάρχης: ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος, Θεολόγος, τηλ. 00972/54 567 0625.

Γραμματεύς: ὁ κ. Νικόλαος Σουλιώτης, Φυσικός.

Καθηγηταί: ὁ κ. Ἀθανάσιος Γκάτζιος, Φιλόλογος, Θεολόγος καί Οικονομολόγος, ὁ κ. Νικόλαος Σουλιώτης, Φυσικός, ὁ κ. Μιχαήλ Κεχαγιᾶς, Φιλόλογος, ἡ κ. Ἀλέκα Κυριακοπούλου, Ἰατρός, ἡ κ. Αἰκατερίνη Κολονέλου Ἀγγλικῆς Γλώσσης ἡ κ. Χίμπα Χρεμάτ, Ἀραβικῆς γλώσσης, Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος.

Οἰκοτροφεῖον: Διευθυντής: ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σπυρόπουλος, τηλ. 0504/931649. Ἐπιμελητής: κ. Βασίλειος Πολίτης. Οἰκονόμος: κ. Ἀμαλία Δούκα.

Greek Orthodox College, P.O. Box 14055, Jerusalem 91140, Israel, τηλ. 02/6719773, φάξ: 02/6722587, e-mail: agiasion30@yahoo.com

 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 Πρόεδρος: ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος. Συντονιστής: ὁ κ. Γιοῦσεφ Κατανάσου, Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ, Μέλος: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ. Δικηγόρος: ὁ κ. Ἀσαάντ Μαζάουϊ

Τηλ/Φάξ  Γραφείου:  02-6282857

 

1.Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή Ἁγίου Δημητρίου:

Μικτόν ἑξατάξιον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Σαμίρ Ζανανίρι, τηλ. 02/6282610, 0545/292583, φάξ: 02/6273069.

 1. Ἐν Ἀμμάν.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α’» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Τζουμάνα Μασσάρουα, τηλ. +962/6/5921526.

 1. Ἐν Ἄκαμπᾳ.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α’» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, & Γυμνάσιον. Διευθύντρια: ἡ κ. Μάχα Καφαΐτη, τηλ. +962/3/2030142.

 1. Ἐν Ρέμλῃ.

Δημοτικόν: Διευθύντρια ἡ κ. Ροβαλίτ Φάζα. Γυμνάσιον & Λύκειον ἡ κ. Ἰλχάμ Μαχούλ, τηλ. 08-9245177.

 1. Ἐν τῷ Χωρίῳ τῶν Ποιμένων.

Νηπιαγωγεῖον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Γεώργιος Σαάντε, τηλ. 02/2772042, φάξ: 02/2774332.

 1. Ἐν Ραμάλλᾳ. Σχολεῖον «Ἅγιος Γεώργιος»

Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Ρίτσαρντ Ζανανίρι. τηλ 02/2963208, φάξ 02/2956890.

 1. Ἐν Τάϋμπε.

Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Ἀμπίρ Χουρίε, τηλ. 02/2898192. φάξ: 02/2899135.

 1. Ἐν Φχές.

Πρότυπος Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Ρούλα Ἀλ-Νταούτ, τηλ. +962/6/4729030. Νέον Πρότυπον Νηπιαγωγεῖον. International Stream. Διευθύντρια: ἡ κ. Nabila Hijazin.

 1. Ἐν Φχές – Ἀλ-Αλάλι.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Ἰχλάς Μανταΐν, τηλ. +96264729114.

 1. Ἐν Σάλτ.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Μαϊσούν Τάντρους, τηλ. +962/53554829.

 1. Ἐν Ζάρκᾳ.

Μικτή Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον. Διευθύντρια: κ. Νόρμα Χαντάντ, τηλ. +962/5/3983516. P.O. Box: 150796, 13115 Zarqa, Jordan. email: orthothoxschoolzarqa@yahoo.com

 1. Ἐν Ἄντζαρᾳ.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Σάλμα Ἀλ-Ράμπαντι, τηλ. +962/2/6461369.

 1. Ἐν Χούσουν.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Λάϊλα Σαχάουνε, τηλ. +962/2/8010684.

 1. Ἐν Οὐαχάντνε.

Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Σάχαρ Χαντάντ, τηλ. +962/2/6466203.

 1. Ἐν Μαδηβᾷ. Νέα Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή:

Ἐδημιουργήθη, καί ἐπεκτείνεται ἀδιακόπως κατ’ ἔτος τῇ μερίμνῃ καί δαψιλεῖ χορηγίᾳ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου καί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, τηλ. +962/5/3241842. α) Θηλέων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Νισρίν Χαμάρνε β) Ἀρρένων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Ἐν Μαδηβᾷ λειτουργεῖ «Τμῆμα ἐκμαθήσεως Ἀγγλικῆς γλώσσης» τοῦ Cambridge ESOL Program ἐν  συνεργασίᾳ μέ τό BRITISH COUNCIL, τηλ. +962/79/5557727.

 1. Ἐν Γάζῃ.

Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν & Γυμνάσιον. Διευθύντρια: ἡ κ. Μούνα Τάραζη, τηλ. 08/2867764.

 1. Ἐν Ἰόππῃ, Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή.

Πρόεδρος Ἐφορείας: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός. τηλ. 0522/992591. Μέλη: οἱ Ἀρχιμανδρῖται Νικόδημος, Ἱερώνυμος & Νήφων. Διευθύντρια: ἡ κ. Νάζλα Χάνχαν, τηλ. & φάξ: 03/5189358.