Ἐκκλησιαστικός Τύπος

Ἐκκλησιαστικός Τύπος

null

Ἐκπρόσωπος ἐν Δυτικῇ Ὄχθῃ: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ, τηλ. 02/6260002. email: pressbureau@jerusalem-patriarchate.info Ἐκπρόσωπος ἐν Ἰορδανίᾳ: ὁ Οἰκονόμος Ἰμπραήμ Νταμπούρ, τηλ. +962/6/5817924, +962/79/5555549.

Περιοδικόν «Νέα Σιών»: Ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπή: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Διεύθυνσις: Greek Orthodox Patriarchate, Nea Sion, P.O. Box 19632-633, Jerusalem 91140, Israel. τηλ. 02/6285636. φάξ: 02/6262718. email: aristarh@netvision.net.il & ὁ κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής Θεολογίας, Δρ. Ψυχολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἀντωνίου Νίκα 3, Χαλκίδα 34100, τηλ. 22210/78428, 6976/449899. email: stsitsig@yahoo.com Ἐπιμέλεια Χρονικῶν: ἡ Μοναχή Δανιηλία.

Ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον «Νέα Σιών»: http://www.jpnewzionmagazine.org, ψηφιοποίησις τευχῶν & ἐπιμέλεια ἱστοσελίδος: δόκιμος Εὐανθία.

 

Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον: Ἱδρύθη τῷ 1853 ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Β’. Εἶναι τό ἀρχαιότερον ἐν Παλαιστίνῃ Τυπογραφεῖον, περιλαμβάνον τμῆμα Ἑλληνικόν, Ἀραβικόν, Ἑβραϊκόν, Ἀγγλικόν & Γαλλικόν. Ὑπεύθυνος: …………………..

Βιβλιοδέτις: ἡ Μοναχή Δανιηλία, τηλ. 0545-359387.

 

Ἐκκλησιαστικόν μηνιαῖον Περιοδικόν & Ἑβδομαδιαῖον Λειτουργικόν φυλλάδιον: «Φῶς Χριστοῦ»: Ἀμφότερα ἐκδίδονται ἀραβιστὶ τῇ ἐποπτείᾳ τοῦ Πατριαρχείου, διὰ τὴν πνευματικὴν ἐπιμόρφωσιν τοῦ ποιμνίου. Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Χισσάμ Χασιμπούν, τηλ. 04/6517591, 0506/347777, email: cana.press1@gmail.com Βιβλιοπωλεῖον: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα, τηλ. 02/5870642, φάξ: 02/5870586. email: gopbookshop12@gmail.com

 

Ἁγιοταφιτικόν Ἡμερολόγιον: Ἐκδίδεται ἅπαξ τοῦ ἔτους καί περιέχει τό Κυριακοδρόμιον καί τάς ἑορτάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, τήν συνοπτικήν ἱστορίαν, τάς σημαινούσας χρονολογίας καί τήν διοικητικήν διάρθρωσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Διά τήν Ρωσικήν μετάφρασιν: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Κουλίνσκι, τηλ. 0544/700965. email: salibinic@gmail.com

Διά τήν Ἀραβικήν μετάφρασιν: ὁ κ. Χισάμ Χσιεμπούν.

 

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ σεβαστοί πατέρες, ὅπως ἀποστέλλουν ἠλεκτρονικῶς εἰς τό email: jpatriarchate@gmail.com τυχόν διορθώσεις τῶν προσωπικῶν των στοιχείων ἕως τά τέλη Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους διά τήν ἔγκαιρον ἔνταξίν των εἰς τό ὑπό ἔκδοσιν ἡμερολόγιον.

 

Τμῆμα Διαδικτύου:

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος. email: info@jerusalem-patriarchate.info

 

Κεντρική Ἱστοσελίς:   http://jerusalem-patriarchate.info

Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου, email: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

 

Διόρθωσις & ἐπιμέλεια κειμένων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ:  δοκ. μον. Εὐανθία, τηλ. & φάξ: 02-6284882, email: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info

Συνεργάτης ἀρθρογραφίας: Ἡ κ. Heba Hrimat.

 

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:

Ἀραβική: Σάντη Κσιεμπούν, Οἰκονόμος π. Ἰωσήφ Χόνταλι & Νικόλαος Χούρι, Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: Μοναχή Εὐφημία, Ρουμανική: Μοναχή Μαρία. Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, τηλ: 0546/112486

 

Διαχείρισις Ἱστοσελίδων καί Ἀρχεῖον ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ ὁ π. Νικήτας Μέλλιος, info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02-5792659 & 058-4088832.

 

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων: ὁ Μοναχός Νικόλαος καί ἡ δοκ. μον. Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Rawan Abu Nowara Saad.

Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr