Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

1. Ἐκκλησιαστικόν Ἐφετεῖον.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος.

α’) Ἐν Ἱεροσολύμοις.
Προεδρεύων: ὁ Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ.
Μέλη: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος & ὁ Οἰκονόμος π. Ἴσσα Μοῦσλεχ.
Γραμματεύς: ἡ κ. Ντάνα Μπανούρα.

β’) Ἐν Ἀμμάν.
Προεδρεύων: ὁ Δικαστής κ. Φάρες Χάλασσα.
Μέλη: οἱ Οἰκονόμοι Παῦλος Χούρη & Ἀντώνιος Μαντανάτ & ἡ Δικαστής κ. Χριστίνα Φαντούλ.

2. Ἐκκλησιαστικόν Πρωτοδικεῖον ἐν Ἱεροσολύμοις.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων.
Ἀντιπρόεδρος & μέλος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος
Μέλος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος.
Ἀναπληρωματικά Μέλη: οἱ Ἀρχιμανδρῖται Ματθαῖος & Πορφύριος. τηλ. 02/5827787, φάξ: 02/6564992.
e-mail: court_office@gopjecc.org
Ἱστοσελίς www.gopjecc.org

3. Ἐκκλ. Πρωτοδικεῖον Ἱ. Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος ἐν Ἄκκρῃ.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος.
Ἀντιπρόεδρος & μέλος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρτέμιος.
Μέλος: ὁ Οἰκονόμος Σαμουήλ Ζάγιεντ.
Ἀναπληρωματικόν μέλος: ὁ Οἰκονόμος Νάσσερ Κασσίς.
Γραμματεύς: ὁ Οἰκονόμος Σάββας Χάτζ,
e-mail: orth.court.akka@gmail.com
τηλ. 04/9910563 τηλ. & φάξ: 04/9913396.

4. Ἐκκλησιαστικόν Πρωτοδικεῖον Ἱ. Μητροπόλεως Ναζαρέτ.
Πρόεδρος: ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός.
Μέλη: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων & ὁ Οἰκονόμος Συμεών Μπεντζάλη.
Γραμματεύς & νομικός σύμβουλος: ὁ κ. Νασίμ Ἀουάντ.
Γραφεύς: ἡ κ. Σουά Σχάντα, τηλ. 04/6021533, φάξ: 04/6574566.

5. Ἐκκλησιαστικόν Πρωτοδικεῖον ἐν Ἀμμάν.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος.
Προεδρεύων: ὁ Δικαστής Φάρες Νταούτ.
Μέλη: οἱ Οἰκονόμοι, Ἀλέξιος Κακίς, Ἰωσήφ Χαμάρνε.
Γραφεῖον Δικαστηρίου Νοτίου Ἰορδανίας (Κάρακ & Ἄκαμπα):
Δικαστής: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σάββας Ἀλ Χουράνη.
Γραφεῖον Δικαστηρίου Βορείου Ἰορδανίας:
Δικαστής:
ὁ Οἰκονόμος Συμεών Χούρη.
Γραφεῖον Δικαστηρίου ἐν Μπαλκάν:
Δικαστής:
ὁ Οἰκονόμος Ψάρα Δαχάμπρα.
Δικηγόρος κ. Νούρ Ἰλ-Κούφ,
Λογιστής: ὁ κ. Ἰμπραχίμ Χαντάντ.
Γραμματεύς: ὁ κ. Ριμόν Ντιές.
Γραφεύς: ὁ κ. Σάλτη Φαχούρη
website: www.orthodoxcourt.com
email: info@orthodoxcourt.com
τηλ.: +962/6/4638753, φάξ.: +962/6/4628453.

6. Ἐκκλησιαστικόν Πρωτοδικεῖον Ἰόππης.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, τηλ. 03/6823451, κιν. 0522/992591, φάξ: 03/6826222.
Ἀντιπρόεδρος, Μέλος & Νομικός Σύμβουλος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων.
Μέλος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μάρκελλος.
Γραμματεύς: ὁ κ. Μιχαήλ Φαχούρη.

7. Ἐκκλησιαστικόν Δικαστήριον Γάζης.
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος.
Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος.
Μέλη: οἱ κ. Σουάντ Σάγιεγ, κ. Χάννα Φάραχ, κ. Ἰμάντ Σάγιεχ & κ. Ἰμάντ Τζίλντα.
Γραμματεύς & Μέλος: ὁ κ. Ἠλίας Τάραζη, τηλ. 08/2818019, & 08/2818021.