Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος

null
image_pdfimage_print

Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος

null

Τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, προεδρευομένην ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Μακαριότητος τοῦ Πατριάρχου κ. κ. Θεοφίλου, ἀποτελοῦσιν οἱ:

Ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος,

Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, Γέρων Δραγουμᾶνος

Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ.  Ἀρίσταρχος, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος,  Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος, Δραγουμανεύων

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Γέρων Καμαράσης

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος