Πατριαρχικαί Ἐπιτροπεῖαι

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Ἀμμάν.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος, κιν. +962/79/5572060
Ἕδρα: ἐν Ἀμμάν.
Greek Orthodox Archdiocese, P.O. Box 910933, Amman 11191, Jordan. τηλ. +962/6/5921146, φάξ: +962/6/5921928.
e-mail: b.christopher@orthodoxjordan.org  &  info@orthodoxjordan.org
Διευθυντής Γραφείου: ὁ Οἰκονόμος Γεράσιμος Τασμάν.
Ὑποδιευθύντρια: δις. Ρούα Κακίς.
Γραφεῖον Γάμων: ὁ Οἰκονόμος Εἰρηναῖος Μαντανάτ.
Γραφεῖον Πρωτοκόλλου & Δημοσίων Σχέ­σεων: ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξιος Κακίς.
Γραφεῖον συντονισμοῦ ἱερέων: ὁ Πρεσβύτερος Ἀρσένιος Μαχάμρε.
Ὑπεύθυνος Συλλόγων κυριῶν: ὁ Οἰκονόμος Ρωμανός Σαμάουη.
Γραφεῖον Φροντίδας Κρατουμέν­ων: ὁ Οἰκονόμος Διόδωρος Χαντάντ.
Ὑπεύθυνος Ἐπισκέψεων Ἀσθενῶν: ὁ Πρεσβύτερος Νικηφόρος Χάνχαν.
Γραφεῖον Τύπου: ὁ Πρεσβύτερος Σωφρόνιος Χάννα.
Γραφεῖον Νεότητος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Χαντάντ.
Ὑπεύθυνος Φοιτητῶν: ὁ Οἰκονόμος Ψάρα Νταχάμπρα.
Γραφεῖον τοῦ Συμβουλίου τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ἰορ­δα­νίαν: Γενικός Γραμματεύς: ὁ Οἰκονόμος Ἀβραάμ Νταμπούρ.
Λογιστής: κ. Ράμη Χαντάντ.
Νομικός Σύμβουλος: ὁ Δικηγόρος Λόαι Χαντάντ.
Διευθυντής Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ: ὁ κ. Μοῦσα Ἀτάλλα.
Διευθυντής Ἀρχιτεκτονικοῦ Τμήματος: ὁ κ. Ράμζη Τζάνχου.
Ἐπιτροπή Ἀρχιτεκτόνων: ὁ Σύμβουλος Ὑπουργός, κ. Σάμη Χάλασα, κ. Ἐλιάς Ἀτάλλα & κ. Φάισαλ Κακίς.
Γραμματεία: ἡ κ. Ἄμαλ Μπάρχαμ.

Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νεκταρίου (ἐν Ἐπισκοπείῳ).
Ὑπεύθυνοι: ὁ Ἱεροδιά­κο­νος Σίλβεστρος Ἀουάντ & ὁ Μοναχός Χρύσανθος.
Διά τούς Ρωσοφώνους: ὁ Πρεσβύτερος Μάτφι Κοζολόφ, κιν.: +962/79/8635739.

Ἱερά Καθιδρύματα:
α’) Κλινι­κή Ἁγίου Λουκᾶ,
Ὑπεύθυνος:
ὁ Οἰκονόμος Παῦλος Χούρη, τηλ.: +962/6/5930443.
β’) Ἐπιτροπή Γυναικῶν «Ἡ Ἀγάπη»,
Διευθύντρια: ἡ κ. Μαίρη Ἀλ Μπάχου.
γ’) Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον: «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας»,
τηλ. +962/6/5921146,
email: bookstore@orthodoxjordan.org.
δ’) Πολυμέσα:
Τηλεοπτικό κανάλι «Ἰορδανική Ὀρθόδοξη Τηλεόραση». Ραδιοφωνικός Σταθμός «Ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας». τηλ.: +962/798351815.
Ἱστοσελίς: www.orthodoxjordan.org
email: media@orthodoxjordan.org
ε’) Σχολή Βυ­ζα­ντινῶν Τεχνῶν.
Ὑπεύθυνος: ὁ Οἰκονόμος Ἀ­λέ­ξαν­δρος Μαχάμρε.
       i) Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ψαλτήριον»:
           Κα­θη­γηταί: Μοχάναντ Ἀμπού Ἀλ Ζόλοφ, Σού­κρι Χούρι & Ἰμπραχίμ Μάρτζι.
      ii) Σχολή Ἁγιογραφίας & Ψηφιδωτῶν:
           Καθηγητής: ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Ξυνόπουλος.
στ’) Ποιμαντική γάμου & οἰκο­γε­νείας.
Ὑπεύθυνος: ὁ Οἰκο­νό­μος Εἰρηναῖος Μαντανάτ, μέ ὁμάδα ψυ­χολόγων & συμβούλων οἰκογενείας, τηλ. +962/6/5921146.
ζ’) Γραφεῖον Εὑρέσεως Ἐργασίας.
Ὑπεύθυνος: ἡ δίς Λάρα Χαντάντ, τηλ: +962/79/8351815.
Ἱστοσελίς: www.job.orthodoxjordan.org,
email: job@orthodoxjordan.org

Γραφεῖον Βοηθείας:
Ὑπεύθυνος: ἡ κ. Γάντα Ἀλ Κουσούς, κιν.: +962/77/0114441.

2. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Ἰόππῃ.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκη­νός.
Α’) Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων. Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δα­μα­σκηνός, κιν. 0522/992591, τηλ. 03/6823451, φάξ: 03/6826222, κιν. Ἑλλ. +30/6947/576730.
Β’) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Ἐφημέριος Ἀραβοφώνου Κοι­νό­τη­τος: ὁ Οἰκονόμος Κων/νος Νασσάρ, κιν. 0523/187618.
Γ’) Ἱερός Ναός Ἁγίας Ταβιθᾶς. Ἐφημέριος Ρωσοφώνου Κοι­νό­τη­τος: ὁ Ἱερεύς Ἀλέξανδρος Σίνκεβιτς, κιν. 0507/644218.
Ἐφημέριος Ρουμανοφώνου Κοινότητος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γερά­σι­μος Τιμόφτε, κιν. 0527/ 748482.
Greek Orthodox Convent, Nativ Hamazalot 8, Jaffa 68021.

3. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Γάζῃ.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος.
Ἱερά Μονή Ἁγίου Πορφυρίου, ἔνθα ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου.
Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος, κιν. 0545/672733 & 0592/202391.
Greek Orthodox Convent Gaza, τηλ. 08/2818019, & 08/2818021, φάξ: 08/2818013 & 08/2818500.
Λειτουργοῦν: Ὀρθόδοξος Νεολαία, & Παράρτημα Προσκόπων, ἐκδίδεται δέ τό Περιοδικόν «Κατήχησις».

4. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Μαδηβᾷ.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος, κιν. +962/79/5892787.
Ἕδρα: ἐν Μαδηβᾷ, τηλ. & φάξ: +962/5/3245956.
Διεύθυνσις: Patriarchal Representation Madaba, P.O. Box 80, Madaba 17110, Jordan.
e-mail: info.prmj@orthodoxjordan.org
Λειτουργεῖ: Ξενών Προσκυνητῶν – Pilgrim΄s House – Madaba, τηλ. +962/5/3253701, κιν. +962/77/5388459.
e-mail: pilgrimshousemadaba@gmail.com

5. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Κάταρ.
Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος κιν. +974/55/565447
Ἕδρα: ἐν Ντόχᾳ,
Ἱστοσελίς: www.qorthodox.org
Patriarchal Representation in Qatar, P.O. Box 23417, Doha, Qatar.
τηλ. +974/44818489, φάξ: +974/44872032, κιν. +974/55565447.
e-mail: church@qorthodox.org & mmakarios@hotmail.com
Ἐν Ντόχᾳ λειτουργοῦν: Κατηχητικόν Σχολεῖον, ὁ Σύλλογος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι» & «Σύνδεσμος Ὀρθοδόξου Νεολαίας».

Α. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Ἁγίου Γεωργίου, & Ἁ­γίου Μακαρίου Ἱεροσολύμων ἐν Ντόχᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Χάννα.

Β. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ντόχᾳ
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Χάννα.

Γ. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Νικολάου ἐν Ἀλ-Χόρ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Δημήτριος Χάννα.