Πατριαρχικαί Ἐπιτροπεῖαι

null
image_pdfimage_print

Πατριαρχικαί Ἐπιτροπεῖαι

null
  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Ἀμμάν.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος, κιν. +962/79/5572060 Ἕδρα: ἐν Ἀμμάν.

Greek Orthodox Archdiocese, P.O. Box 910933, Amman 11191, Jordan. τηλ. +962/6/5921146, φάξ: +962/6/5921928.

email: b.christopher@orthodoxjordan.org & info@orthodoxjordan.org

Διευθυντής Γραφείου: ὁ Οἰκονόμος Γεράσιμος Τασμάν. Ὑποδιευθύντρια: κ. Ρούα Κακίς. Λογιστής: κ. Ράμη Χαντάντ. Γραφεῖον Γάμων: ὁ Οἰκονόμος Εἰρηναῖος Μαντανάτ. Γραφεῖον Τύπου: ὁ Διάκονος Σωφρόνιος Χάνα. Γραμματεία: ἡ κ. Ἄμαλ Μπάρχαμ. Γραφεῖον Πρωτοκόλλου & Δημοσίων Σχέσεων: ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξιος Κακίς. Γραφεῖον συντονισμοῦ ἱερέων: ὁ Ἱερεύς Ἀρσένιος Μαχάμρε. Ὑπεύθυνος Συλλόγων κυριῶν: ὁ Οἰκονόμος Ρωμανός Σαμάουη. Γραφεῖον Φροντίδας Κρατουμένων: ὁ Οἰκονόμος Διόδωρος Χαντάντ. Γραφεῖον Νεότητος: ὁ Διάκονος Σάββας Χοράνη. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος Χαντάντ, κιν. +962/79/8933403 & οἱ Διάκονοι Σάββας Χοράνη & Τούμα Ζαϊαντήν. Ἱερά Καθιδρύματα: Κλινική Ἁγίου Λουκᾶ, τηλ. +962/6/5930443. Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον: «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας», Ὑπεύθυνη: ἡ δις Ρούμπα Σαμάουη, τηλ. +962/6/5921146, email: bookstore@orthodoxjordan.org

 

Τηλεοπτικό κανάλι: Ὑπεύθυνος: ὁ Διάκονος Σωφρόνιος Χάννα. www.orthodoxjordan.org, email: media@orthodoxjordan.org Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς: «Ψαλτήριον». Ποιμαντική γάμου & οἰκογενείας: Ὑπεύθυνος: ὁ Οἰκονόμος Εἰρηναῖος Μαντανάτ, μέ ὁμάδα ψυχολόγων & συμβούλων οἰκογενείας, τηλ. +962/6/5921146.

 

  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Ἰόππῃ.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός.

Α) Ἱ. Μ. Ἀρχαγγέλων. Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, κιν. 0522/992591, τηλ. 03/6823451, φάξ: 03/6826222, κιν. Ἑλλ. +30/6947/576730.

Β) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου. Ἐφημέριος Ἀραβοφώνου Κοινότητος: ὁ Οἰκονόμος Κων/νος Νασσάρ, κιν. 0523/187618.

Γ) Ἱερός Ναός Ἁγίας Ταβιθᾶς. Ἐφημέριος Ρωσοφώνου Κοινότητος: ὁ Ἱερεύς Ἀλέξανδρος Σίνκεβιτς, κιν. 0507/644218.

Ἐφημέριος Ρουμανοφώνου Κοινότητος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Τιμόφτε, κιν. 0527/ 748482.

Greek Orthodox Convent, Nativ Hamazalot 8, Jaffa 68021.

 

  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Γάζῃ.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος.

Ἱερά Μονή Ἁγίου Πορφυρίου, ἔνθα ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου. Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος, κιν. 0545/672733 & 0592/202391.

Greek Orthodox Convent Gaza, τηλ. 08/2818019, & 08/2818021, φάξ: 08/2818013 & 08/2818500. Λειτουργοῦν: Ὀρθόδοξος Νεολαία, & Παράρτημα Προσκόπων, ἐκδίδεται δέ τό Περιοδικόν «Κατήχησις».

 

  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία Βορείου Ἰορδανίας.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος, Ἕδρα: ἐν Ἴρμπετ, τηλ. & φάξ: +962/2/7277753 Διεύθυνσις: Patriarchal Representation North Jordan, P.O. Box 311, Irbid 21110, Jordan. email: info.prnj@orthodoxjordan.org

 

Α. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἴρμπετ. Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Ἀμπντάλλα Μάρτζη, κιν. +962/79/5538303 & Ἰωάννης Χαντάντ κιν. +962/79/7760376. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις Νέων & Γυναικῶν.

 

Β. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Γεράσοις.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Τζίριες Σμηράτ, κιν. +962/79/5562183.

 

Γ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄντζαρᾳ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀΐσσα Ἀγιάς, κιν. +962/78/8712760. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις Νέων «ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης», Πρόσκοποι & Συνάξεις Γυναικῶν «Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία».

 

Δ. Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Πνεύματος καί Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀτζλούν.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γρηγόριος Ριχάνη, κιν. +962/79/6844144, τηλ. +962/2/6420710. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις Νέων «Τό Ἅγιον Πνεῦμα» & Συνάξεις Γυναικῶν «Ἁγία Βαρβάρα».

 

Ε. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Οὐαχάδνε.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἠλίας Χαντάντ, κιν. +962/78/5666333, τηλ. +962/2/6466098. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά Σχολεῖα.

 

ΣΤ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σάτανᾳ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σαλίμπα Ψαράτ, κιν. +962/77/77770507, τηλ. +962/2/7240436.

 

Ζ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Χούσουν, τηλ. +962/2/7021498.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Κων/νος Ἀμάρη, κιν. +962/79/5851790, & Συμεών Χούρη, κιν. +962/79/5923969. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις Νέων «ὁ Ἅγιος Γεώργιος», Πρόσκοποι & Συνάξεις Γυναικῶν.

 

Η. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Σαρήχ, τηλ. +962/2/7022369.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Κων/νος Ἀμάρη, κιν. +962/79/5851790 & Συμεών Χούρη, κιν. +962/79/5923969. Λειτουργοῦν: Χορῳδία «Ἅγιος Νικόλαος», Κατηχητικά Σχολεῖα & Συνάξεις Νέων.

 

Θ. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Μάφρακ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Σαμάουϊ, κιν. +962/79/5485547.

Λειτουργοῦν: Χορῳδία «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», Κατηχητικά Σχολεῖα, Συνάξεις Νέων & Γυναικῶν & Πρόσκοποι.

 

  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Μαδηβᾷ.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ραφαήλ, κιν. +962/79/6997973. Ἕδρα: ἐν Μαδηβᾷ, τηλ. & φάξ: +962/5/3245956.

Διεύθυνσις: Patriarchal Representation Madaba, P.O. Box 80, Madaba 17110, Jordan. email: info.prmj@orthodoxjordan.org

Γραμματεία: ὁ Διάκονος Ἡσαΐας Χαντάντ, Λογίστρια: ἡ Δις Νταρίν Σαχατίτ. Λειτουργεῖ: Ξενών Προσκυνητῶν – Pilgrim΄s House –  Madaba, τηλ. +962/5/3253701, κιν. +962/77/5388459.

email: pilgrimshousemadaba@gmail.com

 

Α. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Μαδηβᾷ, τηλ. +962/5/3244984  Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Νικόλαος Νουεράν, κιν. +962/77/6284548 & Ἰωσήφ Χαμάρνε, κιν. +962/77/6770923 & ὁ Διάκονος Ἠσαΐας Χαντάντ, κιν. +962/79/7341374. Λειτουργοῦν: Κατηχητικά, Συνάξεις Νέων & Γυναικῶν, Σῶμα Προσκόπων & Σύλλογος Γυναικῶν «ὁ Ἅγιος Γεώργιος».

 

Β. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Χανίνᾳ.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Νικόλαος Νουεράν & Ἰωσήφ Χαμάρνε. Λειτουργεῖ: Σύναξις Γυναικῶν.

 

  1. Πατριαρχική Ἐπιτροπεία ἐν Κάταρ.

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος κιν. +974/55/565447 Ἕδρα: ἐν Ντόχᾳ, www.qorthodox.org

Patriarchal Representation in Qatar, P.O. Box 23417, Doha, Qatar.

τηλ. +974/44818489, φάξ: +974/44872032, κιν. +974/55565447.

e-mail: church@qorthodox.org & mmakarios@hotmail.com

Ἐν Ντόχᾳ λειτουργοῦν: Κατηχητικόν Σχολεῖον, ὁ Σύλλογος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι» & «Σύνδεσμος Ὀρθοδόξου Νεολαίας».

 

Α. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Ἁγίου Γεωργίου, & Ἁγίου Μακαρίου Ἱεροσολύμων ἐν Ντόχᾳ.

Ἐφημέριοι: οἱ Ἱερείς Δημήτριος Χάννα & Στυλιανός Τσούγκας.

 

Β. Ἱερόν Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ντόχᾳ

Ἐφημέριοι: οἱ Ἱερείς Δημήτριος Χάννα & Στυλιανός Τσούγκας.

 

Γ. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Νικολάου ἐν Ἀλ-Χόρ.

Ἐφημέριοι: οἱ Ἱερείς Δημήτριος Χάννα & Στυλιανός Τσούγκας.