Πατριαρχεῖον

null
image_pdfimage_print

Πατριαρχεῖον

null

Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ε Ι Ο Ν

Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τηλ. 02/6274941, & 02/6281033.

 

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον: Εἰσηγηταί: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, κιν. +972/543/158798 & ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, κιν. +972/546/112486 P.O. Box 14518, Jerusalem 91145.

Μεταφραστής Ρωσικῆς Γλώσσης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος.

 

Πατριαρχικά Γραφεῖα: Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τηλ. 02/6274941, & 02/6281033. φάξ: 02/6282048. P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.

e-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info

 

Ἑλληνικόν Τμῆμα: Γραμματεύς τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος. Τμῆμα Πρωτοκόλλου & Γραμματείας: ὁ Ἱεροδιάκονος Εὐλόγιος, ἡ Μοναχή Ἰουστίνη & ὁ κ. Χρῆστος Κοντογιάννης. Τμῆμα Κωδίκων: ἡ Μοναχή Πανσέμνη. Τμῆμα Καταχωρίσεως: ὁ Ἱεροδιάκονος Δημήτριος. Ἀγγλικόν Τμῆμα: ἡ κ. Ἄννα Λουμπάτ & ἡ κ. Ἄννα Κουλούρη. Ἀραβικόν Τμῆμα: ὁ Οἰκονόμος π. Ἴσσα Μοῦσλεχ. Γραμματεύς: ἡ κ. Μαρία Χερμαντᾶ, τηλ. 02/6260002. Γραφεῖον Τύπου: ἡ κ. Αἰκατερίνη Κάρμη. Τμῆμα μερίμνης Προσκυνητῶν: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, κιν. 0544/263240, email: fr.stefanosjerusalem@gmail.com.

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθηκάριος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Βοηθός:  ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος τηλ. 02/6285636, φάξ: 02/6262718, email: aristarh@netvision.net.il

Πατριαρχικόν Ἀρχεῖον: Ἀρχειοφύλαξ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος.

Μουσεῖον καί Πινακοθήκη: Ὑπεύθυνος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Δραγουμανία: Γέρων Δραγουμᾶνος: ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, τηλ. 02/6280862. Δραγουμανεύων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος, κιν. 0545/670625, email: dragoumania@gmail.com

Καμαρασία: Γέρων Καμαράσης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Κηπουρός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος.

Τελεταρχία: Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 02/6276492, κιν. 0543/158798, & ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος.