Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null
image_pdfimage_print

Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

Ἡ Κεντρική Ἰστοσελίς  τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ᾠκοδομήθησαν καὶ λειτουργοῦν δὶ΄ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου (Συνοδός. ΙΣΤ’ 10-10-2006 και Σύνοδος ΝΔ’ 20-04-2010) καὶ ὑπάγονται στην Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ Διεύθυνση Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου διατηρεί τις κάτωθι ἱστοσελίδες:

Ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ

Τηλεοπτικός Σταθμός

Τηλεοπτικό Κανάλι στό Youtube

Φωτογραφίες στό Facebook

Φωτογραφίες στό Dropbox

Βιβλία & Ἔντυπα

Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης

Facebook Page

Facebook Page τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ

Twitter

Google+

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου