1

Β΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων παρακολουθεῖ μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τίς πρόσφατες ἐξελίξεις στούς κόλπους τοῦ προσφιλοῦς της ποιμνίου. Ὁ Πατριάρχης καί ἡ Σύνοδος ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῶν ἱστορικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν των εὐθυνῶν ἔναντι τοῦ παλαιφάτου Πατριαρχικοῦ θεσμοῦ, ὑπό τήν ποιμαντική μέριμνα τοῦ ὁποίου τελεῖ τό ποίμνιό του, διεσπαρμένο στήν πολιτικά  εὐαίσθητη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Στήν Ἰορδανία, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακή Ἀρχή διαβιοῦν  σημαντικός ἀριθμός Ὀρθοδόξων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι προσβλέπουν στό θεσμό ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς καί ταυτότητός των.

Τό Πατριαρχεῖο στάθηκε πάντοτε σέ  ὅλες τίς περιστάσεις καί στήριξε τό  ποίμνιο του παντοιοτρόπως σέ δύσκολες στιγμές, οἱ ὁποῖες εἶναι πολυάριθμες στή μακραίωνη ἱστορία τῶν Ἁγίων Τόπων.

Ἡ  Ἁγία  καί ἱερά Σύνοδος  τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διαδηλώνει μέ τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο τήν ἀμέριστη ἐμπιστοσύνη της καί τήν ἀταλάντευτη στήριξή της πρός τόν πνευματικό της Πατέρα καί Πατριάρχη κ.κ. Θεόφιλο.

Πατριάρχης, Ἱερά Σύνοδος καί Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης δηλοῦν καί πάλι ὅτι ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῶν ὑποχρεώσεών των, ἡ ἐκπλήρωση τῶν ὁποίων ἀποσκοπεῖ στήν προάσπιση καί προαγωγή τῶν καλῶς ἐννοουμένων κοινῶν σκοπῶν ποιμνίου καί Πατριαρχείου καί μέ πνεῦμα ἀγάπης καί μέ στόχο τή διαφύλαξη τῆς ἑνότητος καί τῆς κοινωνκῆς συνοχῆς τοῦ ποιμνίου, ὑπογραμμίζουν τήν ἀγαθή πρόθεσή τους νά ἀνταποκριθοῦν τό συντομώτερο δυνατό μέ συγκεκριμμένες πράξεις σέ εὔλογα καί σύννομα αἰτήματα, τά ὁποῖα ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπ’ αὐτό.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Ἱεροσόλυμα, 15. 5. 2007.