1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τετάρτην, 17ην /30ήν Μαρτίου 2022, συνελθοῦσα ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐπελήφθη ποικίλων ζωτικῶν θεμάτων, προέβη δέ καί εἰς τούς κάτωθι διορισμούς:

1 . Διώρισε τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἔξαρχον τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου εἰς ἀναγνώρισιν τῆς ἀφωσιωμένης διακονίας αὐτοῦ καί τῆς ἐπιτυχοῦς ὑποστηρίξεως τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ἄλλων δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κωνσταντινούπολιν καί Χάλκην.

2  . Διώρισε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἡγούμενον τοῦ προσκυνήματος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰς Γεθσημανῆν εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ἐπί πενταετίαν εὐδοκίμως διακονήσαντος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου.

3 . Μετέθεσε τόν διακονητήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως π. Κωνσταντῖνον εἰς τό προσκύνημα τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας