1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου/ 11ην Αὐγούστου 2020, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς κανονικήν Συνεδρίαν καί ἐν τηλεδιασκέψει τῶν ἐν Ἰορδανίᾳ Συνοδικῶν μελῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου καί Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου τῇ τεχνικῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικήτα, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων τοῦ Πατριαρχείου, σχετικῶς μέ τάς σχέσεις αὐτοῦ πρός τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό Ἀραβόφωνον Ὀρθόδοξον ποίμνιον αὐτοῦ, τήν ἀναπροσαρμογήν τῆς νομοθεσίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων αὐτοῦ ἐν πιστότητι πρός τήν νομικήν παράδοσιν καί ἐν κατανοήσει τῶν συγχρόνων ἐπελθουσῶν ἀλλαγῶν εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων καί 

Α. Διώρισε τῇ προτάσει τοῦ Μακαριωτάτου τόν ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ Ἀρχιμανδρίτην π. Κωνσταντῖνον Περαματζῆ ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Β. Ἀπεφάσισεν τόν εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν ὑποβιβασμόν τοῦ Ἱερομονάχου Εὐφροσύνου, Ἁγιοσαββίτου τοῦ τό πρῶτον καί διακονητοῦ τοῦ σεπτοῦ προσκυνήματος τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν Γεθσημανῆ ἐπ’ ἐσχάτων, λόγῳ ἀποδράσεως αὐτοῦ ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐνημερώσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς αὐτοῦ, καί ἐπεφυλάχθη νά ἀποκαταστήσῃ αὐτόν εἰς τήν Ἱερωσύνην, ἐφ’ ὅσον οὗτος ἐπιστρέψῃ εἰς τήν μετάνοιαν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας