1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν Συνεδρίαν αὐτῆς, τῆς Πέμπτης, 22ας Νοεμβρίου/5ης Δεκεμβρίου 2019, ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔλαβε τάς  κάτωθι  ἀποφάσεις:

  1. Διώρισε τόν εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριον Πρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Διαλόγου Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας.
  2. Ἐνέκρινε τήν αἴτησιν τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως δοκίμου Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, διά νά λάβῃ τό μοναχικόν σχῆμα, ἐνταχθῇ εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί ἀκολούθως χειροτονηθῇ εἰς διάκονον.
  3. Διώρισε τόν Ἀρχιμανδρίτην Πορφύριον Παρασκευοφύλακα, ἐφημέριον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί Ἀναπληρωματικόν μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πρωτοδικείου Ἱεροσολύμων.
  4. Διώρισε τόν ἡγούμενον τῆς Χάϊφας Ἀρχιμανδρίτην Ἀρτέμιον μέλος καί Ἀντιπρόεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου Ἄκκρης.
  5. Καθῄρεσε τοῦ βαθμοῦ τῆς Ἱερωσύνης καί τοῦ μοναχικοῦ σχήματος τόν ἀποσχηματισθέντα Ἀρχιμανδρίτην Σωφρόνιον.
  6. Διώρισε τόν Ἱερέα π. George ὡς ἐφημέριον εἰς Ζάρκαν.
  7. Διώρισε τόν π. Φάραχ Χαντάντ ὡς ἐφημέριον εἰς τήν Μητρόπολιν τοῦ Ἀμμάν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας