1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην 3ην/16ην Ἀπριλίου 2019 συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐπελήφθη διαφόρων θεμάτων, ἀφορώντων τό Πατριαρχεῖον, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν καί τά κάτωθι:

Α.Τό θέμα ἀποκαταστάσεως τῆς φήμης τοῦ ἀδίκως δυσφημισθέντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, βάσει γνωματεύσεως, τήν ὁποίαν ὑπέβαλεν εἰς τόν Μακαριώτατον καί τήν Σύνοδον ὁ ἀναλαβών τήν διενέργειαν διαδικασίας ἀσφαλιστικῶν μέτρων Νομικός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Κιτσαρᾶς. Ἡ γνωμάτευσις αὕτη ἔχει ὡς ἑξῆς:

Προς

Την Αυτού Θειοτάτη Μακαριότητα

Θεόφιλο Γ΄

Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Θέμα: Ολοκλήρωση δικαστικής υπόθεσης Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Αθήνα, 09-04-2019

Μακαριώτατε,

Ι. Σε συνέχεια προηγούμενου από 29.7.2018 εγγράφου μου, λαμβάνω την τιμή να σας απευθύνω την παρούσα νεότερη επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσω και εγγράφως για την επιτυχή, κατόπιν συμβιβασμού των αντιδίκων, ολοκλήρωση των δικαστικών ενεργειών κατά των εφημερίδων που διακίνησαν τα δυσφημιστικά και παρανόμως ληφθέντα στοιχεία.

ΙΙ. Ειδικότερα, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2018 κατά το διάστημα των μηνών Μαρτίου-Απριλίου, ελληνικές εφημερίδες σκανδαλοθηρικού τύπου δημοσίευσαν φωτογραφικά στιγμιότυπα, από παρανόμως ληφθέν και κτηθέν οπτικοακουστικό υλικό, αμφιβόλου γνησιότητας, το οποίο εξέθετε τόσο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ησύχιο, όσο και το Πατριαρχείο. Σήμερα, όλες οι εφημερίδες και οι δημοσιογράφοι αυτοί έχουν ανακαλέσει και έχουν ζητήσει συγνώμη, μετά από τις αγωγές που τους ασκήσαμε.

Συγκεκριμένα:

1. Με αφορμή δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας “ESPRESSO” της 19.3.2018, 20.3.2018,21.3.2018 και 22.3.2018, ασκήσαμε τις από 15/6/2018 και από 2/11/2018 αγωγές του Πατριαρχείου και του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησυχίου, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο αρχικά στις 6/12/2018 και τελικώς λόγω αναβολής στις 24/1/2019. Κατόπιν συνεννόησης με την αντίδικη πλευρά, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 24ης.1.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 19, 20, 21 και 22/3/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 60723/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 2258/2018 καθώς και 2/11/2018 με γενικό αριθμό κατάθεσης 102767/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3952/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεύματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε και τους ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως να προκλήθηκε.

Τέλος, όσον αφορά ειδικά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ», παραιτηθήκαμε από δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις  και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

2.Περαιτέρω, με αφορμή άλλα δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας «Star», της 31ης.03.2018, και 23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγές μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο, καταρχήν στις 22/11/2018 και τελικώς, κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. Ωστόσο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευράς, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 24ης.3.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 31/03 και 23/4/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στα δημοσιεύματα μας, αμελώς, αλλά δίχως την πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγμιότυπα από υλικό που δεν είχαμε ούτε μπορούσαμε να ελέγξουμε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήμη και την ακεραιότητα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ησύχιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να έχουμε απτές αποδείξεις. Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε και το οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δημοσιευμάτων, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεόματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο τον Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε καί τους ζητούμε μια ειλικρινή συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΑΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραιτηθήκαμε από τα δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

3.Τέλος, με αφορμή έτερα δημοσιεύματα στα φύλλα της εφημερίδας «Star», της 31ης.03.2018, και 23ης.04.2018, ασκήθηκαν οι από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγές μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της ιδιοκτήτριας της εφημερίδας, των αρχισυντακτών της και των συντακτών των επίδικων δημοσιευμάτων. Οι παραπάνω αγωγές προσδιορίστηκαν να συζητηθούν στο ως άνω Δικαστήριο, στις 22/11/2018 και τελικώς κατόπιν αναβολής στις 04.04.2019. Ωστόσο, κατόπιν παράκλησης της αντίδικης πλευράς, η οποία δήλωσε την μετάνοιά της για τα ως άνω δημοσιεύματα, συμβιβαστήκαμε, υποχρεώνοντάς τους να δημοσιεύσουν αποκαταστατικό δημοσίευμα στην εφημερίδα τους. Πράγματι, στο φύλλο και εξώφυλλο της εφημερίδας της 22ης.3.2019, περιλαμβάνετο το εξής κείμενο μετά των φωτογραφιών του Πατριαρχείου:

«Η εφημερίδα μας προέβη στα από 31/03 και 23/4/2018, δημοσιεύματά της, αναφερομένη σε ισχυρισμούς τρίτου προσώπου και σε υλικό αμφίβολης προέλευσης, που αφορούσαν στη φήμη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος Ησύχιου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Στα δημοσιεύματά μας, αμελώς, αλλά δίχως την πρόθεση βλάβης προβλήθηκαν στιγμιότυπα από υλικό που δεν είχαμε ούτε μπορούσαμε να ελέγξουμε και τα οποία έθεταν σε κίνδυνο τη φήμη και την ακεραιότητα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ησύχιου και του Ελληνικού Πατριαρχείου, χωρίς να έχουμε απτές αποδείξεις. Μετά την άσκηση εναντίον μας από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιο των από 15/6/2018 και από 06/11/2018 αγωγών τους, αφού αντηλλάγησαν μεταξύ μας αμοιβαίες επεξηγήσεις, διευκρινίσεις και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο έθεσε σε γνώση μας το από 17/9/2018 Πρακτικό της ΕΔΕ που διεξήγαγε σχετικά με το Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, το περιεχόμενο και πόρισμα του οποίου δεν αμφισβητούμε και το οποίο διαβεβαιώνει την ανακρίβεια των ως άνω δημοσιευμάτων, δηλώνουμε ότι τα δημοσιεύματά μας δεν είχαν σκοπό διαπόμπευσης του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καπιτωλιάδος, ούτε του φημισμένου για το έργο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τα ανακαλούμε και τους ζητούμε μια ειλικρινή συγγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως προκλήθηκε.

Ειδικώς, όσον αφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι πιστό στις χριστιανικές αρχές, ότι αποτελεί φάρο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας σε χρόνους χαλεπούς, σε μέρη μακρινά από τη μητέρα Ελλάδα, όπου δίνονται ακόμα αγώνες για την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης των λαών και δεν θα διατηρούσε στους κόλπους του παρά μόνον Πατέρες που σέβονται την Αγιοσύνη τους και τις Αρχές της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Κατόπιν της δημοσίευσης του ως άνω δημοσιεύματος στην 4η σελίδα της εφημερίδας, αλλά και του τίτλου «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΗΣΥΧΙΟ», παραιτηθήκαμε από τα δικόγραφα των αγωγών μας και η διαφορά θεωρείται λήξασα, με τις αναγκαίες εξηγήσεις και απολογίες της ως άνω εφημερίδας να έχουν δοθεί.

ΙΙΙ. Κατόπιν όλων αυτών, επιτρέψατέ μου να ισχυρισθώ ότι έχει καταπέσει στο σύνολό της η δόλια συκοφαντία κατά του Σεβασμιωτάτου Καπιτωλιάδος, αφού οι ίδιοι οι διακινητές της ανακάλεσαν και ζήτησαν συγνώμη. Θεωρώ, επομένως, ηθικώς επιβεβλημένη και για εκείνον και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων την πλήρη και άμεση ηθική του αποκατάσταση, με την άρση κάθε τυχόν εναπομείνασας επιφύλαξης στο πρόσωπό του και την επαναφορά όλων των εκκλησιαστικών και διοικητικών του αρμοδιοτήτων.

Με ιδιαίτερη τιμή

Λάμπρος Κιτσαράς

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Δικηγόρος

 

Β. Ἡ χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ διακόνου Γεωργίου Χούρη ὑπηρετοῦντος εἰς τήν ἐν Ἰορδανίᾳ Κοινότητα τῆς Μαδηβᾶς.

Γ. Ἡ ὑποβάθμισις εἰς τήν τάξιν τῶν λαϊκῶν τοῦ ἀποδράσαντος Ἱεροδιακόνου π. Ἀναστασίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας