1

ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΦΦΙΚΙΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

Τήν Τετάρτην, 2αν / 15ην Δεκεμβρίου 2021, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου εἰς τόν ἡγούμενον Λύδδης ὁσιολογιώτατον π. Μάρκελλον ὡς ἀναγνώρισιν τῆς εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ εἰς τό Προσκύνημα καί ὡς ἐνίσχυσιν διά τήν συνέχισιν ταύτης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας