1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀνακοινώνει εἰς τούς ἀναγνώστας της, ὅτι ἡ Α.Θ.Μ ὁ  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος θά εὑρίσκηται μεταξύ τῶν ἡμερῶν Πέμπτης 8ης/ 21ης καί Κυριακής 11ης/ 24ης Φεβρουαρίου 2019 εἰς Qatar, ἔνθα τήν Παρασκευήν 9ην / 22ραν Φεβρουαρίου  θά τελέσῃ τά ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.

Λεπτομέρειαι περί τοῦ γεγονότος τούτου θά ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας