1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Δελτίο Τύπου

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε τὸ 2ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Μὴ Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Ρωμηοσύνη», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν τὴν 30ή Μαΐου 2010. Θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν «Ἅγιοι Τόποι καὶ Ρωμηοσύνη». Τὸ Συνέδριο τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τοὺς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σιναίου κ.κ. Δαμιανός, ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ἀρκετοὶ Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς, Πανεπιστημιακοὶ διδάσκαλοι καὶ πλῆθος προσκεκλημένων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ στὸν ἐναρκτήριο λόγο του τόνισε μεταξὺ ἄλλων τὴν ἀνάδειξη τοῦ πνευματικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ μεγέθους τῆς Ρωμηοσύνης, τὴν ὁποία σώζει, διαφυλάττει καὶ διακονεῖ ὡς τὴ θεόθεν ἐμπιστευθεῖσα κληρονομιὰ διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων διὰ τοῦ Τάγματος τῶν Σπουδαίων τῆς συγχρόνου Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Συνέχισε λέγοντας ὅτι «ἡ ἱερὰ ἱστορία, δηλονότι ἡ ἱστορία τῆς Σωτηρίας, ἔχουσα ὡς τόπο δράσεως τὴν Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλήμ, ἀνελίσσεται μὲ τὴ βεβαιότητα τῆς ἐλπίδας τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Κέντρο τοῦ τόπου τούτου τῆς ἐλπίδας τῆς Ἀναστάσεως ἀναδεικνύεται τὸ καινὸ καὶ κενὸ μνῆμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ Πανάγιος Τάφος, ὁ ὁποῖος ὀρθότατα ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ ὀμφαλὸς τοῦ κόσμου. Ὁ φύλακας τοῦ ζωοδόχου Τάφου τοῦ Θεοῦ κατέχει τὴ δίστομο Ρομφαία, τουτέστιν τὸν Τίμιο Σταυρό, στὸν ὁποῖο «οὐ δυνήσονται ἀντιπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν» (Λουκ. 21,15) κατὰ τοὺς Κυριακοὺς λόγους. Εἶναι καιρὸς ἐγρήγορσης καὶ νήψεως».

Στὴ συνέχεια ἔλαβε τὸ λόγο ὁ Διαχειριστὴς τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» κ. Πέτρος Κυριακίδης,  ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων ἀνέφερε χαρακτηριστικά: « Ἡ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη» ἀποτελεῖ ἕνα μάχιμο ὀργανισμό, ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ συνδράμει τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων στὸ ἔργο του γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ φέρει εἰς πέρας τὴ θεανθρώπινη ἀποστολή του.» «Ἡ ταπεινότητά μου» ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ «θεωρεῖ σὰν τὴ μεγαλύτερη τιμὴ ποὺ της ἔγινε τὸ ὅτι ἔγινε ἀποδεκτὸ νὰ προσφέρει τὶς ὑπηρεσίες της στὴ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.  Θὰ ἔπρεπε ὁ κάθε ἕνας ἀπό μας νὰ συμβάλλει στὴν ὅσο γίνεται καλύτερη λειτουργία τοῦ χώρου αὐτοῦ καὶ νὰ συνδράμουμε ὅσο μποροῦμε στὴ στήριξη πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων».

Τόνισε τὸ σπουδαῖο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο γίγνεσθαι, λέγοντας ὅτι εἶναι ἀναντικατάστατη. Γιατί μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησία συντελεῖται τὸ Μέγα Μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ὑποδομή. Συνέχισε λέγοντας ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι κάτι πολὺ μεγάλο καὶ αὐτὸ θέλησε νὰ συμβολίσει καὶ ἡ μικρὴ Μ.Κ.Ο. τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μὲ τὸν τίτλο της «Ρωμηοσύνη». Ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι εὐρύτατη καὶ χωράει μέσα κάθε ἕνας ποὺ ἔχει τὸ πνεῦμα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὴν κουλτούρα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν πολιτισμό της. Ὅπως τόνισε ἡ ἐμπειρία τοῦ προσκυνήματος στοὺς Ἁγίους Τόπους εἶναι μοναδικὴ καὶ χαράσσεται ἀνεξίτηλα στὴν ζωὴ τοῦ κάθε χριστιανοῦ. Μάλιστα καλὸ θὰ ἦταν ὁ κάθε Χριστιανὸς νὰ τοὺς ἐπισκεφθεῖ μία τουλάχιστον φορὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα νὰ βοηθοῦν αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα ὥστε νὰ πραγματοποιήσουν τὸ προσκύνημά τους στοὺς Ἁγίους Τόπους. Δίνοντας μάλιστα τὸ ἔμπρακτο πρὸς τοῦτο παράδειγμα ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφαση του ὅπως «Ὁ Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Π. Κυριακίδη βάζοντας τὸ δικό του λιθαράκι θὰ προσφέρει ἐτησίως, διὰ ὅσον χρόνον θέλει ὁ Θεὸς νὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμός,  χορηγία τῆς τάξεως τῶν 30.000 € πρὸς τὴν Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ὥστε διὰ αὐτῆς νὰ καλύπτονται τὰ ἔξοδα τῆς συμμετοχῆς ἀπόρων ἀνθρώπων στὶς προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς της  πρὸς τοὺς Ἁγίους Τόπους. Ὁλοκλήρωσε τὸ χαιρετισμὸ του λέγοντας ὅτι: «Ἐὰν ἡ Ρωμηοσύνη, ἡ μεγάλη καὶ εὐρεία, εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐὰν ἡ μικρὴ ἡ «Ρωμηοσύνη», ἡ Μ.Κ.Ο., εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δὲν θὰ εἰσέλθουν διὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εἰς τὴν Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ νὰ ζήσουν αἰωνίως;»

Στὴν συνέχεια ἐκλεκτοὶ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος ἀνέπτυξαν τὰ θέματα τῶν εἰσηγήσεων τοὺς ὅπως αὐτὰ περιγράφονται στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου.

Ἀκολούθως ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν Ἰστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Δρ. Χρίστος Θ. Νικολάου, παρουσίασε τοὺς ἱστοχώρους τοῦ Πατριαρχείου:

ἅ. Τὸν κυρίως ἱστοχῶρο τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info

β.  Τὴν Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου en.jerusalem-patriarchate.info

γ.  Τὸν ἱστοχῶρο τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr

καὶ

δ. τὸν Ἱστοχῶρο Δωρεὰν Διανομῆς Χριστιανικοῦ Ὀρθοδόξου Πνευματικοῦ Ὑλικοῦ «Παντοκράτωρ» www.pantocrator.gr , ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ προσωπικὸ του ἐγχείρημα.

Ὁ Δρ. Νικολάου τόνισε τὴν ἰδιαίτερη σημασία ποὺ ἔχει ὁ ἐπίσημος ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου, καθότι ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημη πηγὴ πληροφόρησης γιὰ τὴ δράση του στὴν Ἁγία Γῆ. Ἐπίσης περιλαμβάνει πλῆθος ἱστορικῶν στοιχείων, ποὺ ἀφοροῦν τὶς Ἱερὲς Μονές, τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα, καθὼς καὶ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό. Ἐπιπλέον παρουσίασε τὴν Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων en.jerusalem-patriarchate.info , στὴν ὁποία ἀναρτῶνται κάθε εἴδους εἰδήσεις καὶ ἀνακοινώσεις ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσε ἡ παρουσίαση ἀπὸ τὸ Δρ. Νικολάου τοῦ ἱστοχώρου τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», καὶ συγκεκριμένα τοῦ τομέα τῶν τρισδιάστατων πανοραμάτων τῶν Παναγίων Προσκηνυμάτων ξεναγώντας τοὺς συνέδρους στὰ Προσκυνήματα, ποὺ ἔχουν ἤδη ἀναρτηθεῖ στὸν Ἱστοχῶρο. Ἐντυπωσιακὴ ἦταν καὶ ἡ παρουσίαση τοῦ προσωπικοῦ του ἐγχειρήματος, τοῦ ἱστοχώρου «Παντοκράτωρ», ὁ ὁποῖος διανέμει δωρεὰν καθημερινὰ χιλιάδες ὁμιλιῶν χριστιανικοῦ ὀρθοδόξου περιεχομένου σὲ ἀκουστικὴ μορφή.

Ἰδιαίτερο ἐνθουσιασμὸ προκάλεσε ἡ ἐκ μέρους τοῦ Δρ. Νικολάου δημοσιοποίηση τῶν νέων μεγάλων ἐγχειρημάτων τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», ἤτοι τοῦ δικτυακοῦ Ραδιοφώνου «Ρωμηοσύνη» καὶ τῆς δικτυακῆς τηλεόρασης «Ρωμηοσύνη», τὰ ὁποία ἔχουν προσφάτως ἐγκριθεῖ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καὶ θὰ ὑλοποιηθοῦν μὲ χρηματοδότηση ἐκ μέρους  τοῦ κ. Πέτρου Κυριακίδη ὁ ὁποῖος ὡς γνωστὸν καλύπτει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν τρεχουσῶν λειτουργικῶν ἐξόδων τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Ἐπίσης καλύπτει ὅλες τὶς δαπάνες ποὺ ἀφοροῦν στὶς δραστηριότητες αὐτῆς.  Τὴν Γενικὴ Διεύθυνση οἰκοδόμησης καὶ λειτουργίας τῶν δυὸ νέων ἐγχειρημάτων θὰ παράσχει ἀμισθὶ ὁ Δρ. Νικολάου, ἐνῶ ὡς ὑπεύθυνη προγράμματος καὶ τῶν δυὸ ἐγχειρημάτων ἔχει ὁρισθεῖ ἡ κ. Αἰκατερίνη Διαμαντοπούλου, ἡ ὁποία ἔχει ἤδη τὴν εὐθύνη τοῦ ὑλικοῦ τῶν ἐπισήμων ἱστοχώρων τοῦ Πατριαρχείου παράλληλα μὲ τὰ καθήκοντά της ὡς Ἀναπληρώτρια Διαχειρίστρια τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη».

Τὸ κοινὸ στὴν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσει τὴν προβολὴ ντοκιμαντὲρ σχετικοῦ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε καὶ παρουσίασε ὁ κ. Λουκᾶς Παναγιώτου, Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Ὁ Λόγος» τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Τὸ πρόγραμμα τοῦ συνεδρίου περιελάμβανε καὶ ἔντεχνο μουσικὸ μέρος μὲ τραγούδια τῆς «Ρωμηοσύνης» ἀπὸ τὴν κ. Ἀντιγόνη Κατσούρη, Πρεσβυτέρα, Μουσικὸ – Συμβολαιογράφο καὶ τὴν Ὀρχήστρα της.

Στὸ μεσημεριανὸ διάλειμμα παρετέθη γεῦμα σὲ ὅλους τους παρευρισκομένους καὶ στὴν λήξη τοῦ συνεδρίου τοὺς διανεμήθηκε ὡς Εὐλογία ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου τὸ διπλὸ CD μὲ τὰ «Ἐγκώμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου». Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Συνέδριο ὁλοκληρώθηκε μὲ τὸν εὐχαριστήριο χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»

ngg_shortcode_0_placeholder