1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀναβάθμιση  τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  www.jerusalem-patriarchate.info, μὲ τὴν προσθήκη νέου πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὰ Πανάγια προσκυνήματα, καθὼς  καὶ τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν στοιχείων ἐπικοινωνίας.

Ξεκίνησε ἡ ἀποστολὴ τοῦ 15νθήμερου ἠλεκτρονικοῦ ἐνημερωτικοῦ περιοδικοῦ  (Newsletter) μέσω τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, en.jerusalem-patriarchate.info, γιὰ τὴ λήψη τοῦ ὁποίου εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐγγραφὴ στὸ σχετικὸ σημεῖο τοῦ ἱστοχώρου. Ξεκίνησε ἐπίσης ἡ κοινοποίηση τῆς εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου μέσω τοῦ γνωστοῦ συστήματος κοινωνικῆς δικτύωσης Facebook στὴν διεύθυνση www.facebook.com/JerusalemPatriarchate.

Ἐτέθη σὲ λειτουργία ἡ δικτυακὴ τηλεόραση «RomiosiniTV» στὸ κανάλι www.youtube.com/RomiosiniTV καὶ ἔχει γίνει διασύνδεσή του μὲ τὴν Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου en.jerusalem-patriarchate.info,  ὥστε τὰ κινηματογραφικὰ στιγμιότυπα νὰ συνοδεύουν τὶς ἀντίστοιχες εἰδήσεις. Παράλληλα ἔχει τεθεῖ σὲ δοκιμαστικὴ λειτουργία τὸ δικτυακὸ ἐγχείρημα «Ράδιο Ρωμηοσύνη» στὴν διεύθυνση  www.romiosini.org.gr , μέσω τοῦ ὁποίου ὁ ἀκροατὴς  δύναται νὰ ἀκούσει ὁμιλίες πνευματικοῦ περιεχομένου ἀρχικὰ καὶ στὴν συνέχεια θὰ ἀναμεταδίδονται κατευθείαν οἱ ἀκολουθίες ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους.

Τέλος ὁλοκληρώθηκε ἐκ μέρους τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  ἡ ἀνατύπωση τοῦ συγγράμματος «Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων» τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ἡ ἐπίσημη παρουσίαση τῆς ὁποίας ἔγινε στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τοῦ ἐπισήμου Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.