1

ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Romfea.gr

 Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαψεύδει τά ἀνυπόστατα καί ἀήθη δημοσιεύματα τῆς Romfea.gr, τά ὁποῖα αὕτη δημοσιεύει μή σεβομένη, ἀλλ’ κμεταλλευομένη δι’ ἰδίους σκοπούς τήν κατάστασιν τῆς ὑγιείας τοῦ πρῴην Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Εἰρηναίου, τήν ἐπιμέλειαν τῆς ὁποίας ὑγιείας ἔχει ἀναλάβει ἁρμοδίως, ὀφειλετικῶς καί πλήρως ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας