1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες ἀναβάθμισης τῆς Κεντρικῆς Ἱστοσελίδας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info μέσῳ τῆς ὀποίας ἐνεργοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες νέες ὑπηρεσίες:

1. Προβολή μεγάλου ἀριθμοῦ φωτογραφιῶν ἐκ τῆς λειτουργικῆς ζωῆς τοῦ Πατριαρχείου μέσῳ Facebook καί μέσῳ Dropbox ἀπό ὅπου μπορεῖ νά ἀντιγραφοῦν ἂμεσα στόν ὑπολογιστή σας.

2. Ἂμεση πρόσβαση στό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ Πατριαρχείου στό Youtube

3. Πρόσβαση στό ἀρχεῖο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου ὅπου παρέχεται ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης λήψης τοῦ συνόλου τῶν διαθεσίμων ἀρχείων στόν ὑπολογιστή σας.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου