1

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ ἀναβάθμιση  τῆς ἑλληνικῆς ἔκδοσης τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων www.jerusalem-patriarchate.info γιὰ τὸ 2009, μὲ τὴν προσθήκη νέου πληροφοριακοῦ ὑλικοῦ γιὰ τὰ Πανάγια προσκυνήματα, καθὼς  καὶ τὴν ἐπικαιροποίηση τῶν στοιχείων ἐπικοινωνίας.

Ἐπιπλέον ὁλοκληρώθηκε ἡ οἰκοδόμηση τῆς Πύλης Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, en.jerusalem-patriarchate.info ἡ ὁποία λειτουργεῖ ἐν πρώτοις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ θὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀγγλικὴ καὶ ἀραβικὴ της έκδοση.

Ἐπίσης ἔγινε ἡ σύνδεση τοῦ Ἱστοχώρου μὲ τὸ Γραφεῖο Προσκυνητῶν, τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ πρὸς ἐνημέρωση τῶν προσκυνητῶν Δευτέρα ἕως καὶ Σάββατο 09:00-14:00, μὲ τηλέφωνο ἐπικοινωνίας +972–2-6278356 καὶ ὑπεύθυνη τὴν κυρία Ἐλισσάβετ Τρυπάκη.

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τοῦ Ἱστοχώρου