1

ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ.

Ἀπό τῆς πρωΐας τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας, 14ης / 27ης Φεβρουαρίου 2017, ἕως καί Καθαρᾶς Τετάρτης 16ης Φεβρουαρίου / 1ης Μαρτίου 2017, ἐτελέσθησαν συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Ὄρθρου μετά τῶν Ὡρῶν τήν πρωΐαν καί αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου τό ἑσπέρας, τήν πρωΐαν δέ τῆς Καθαρᾶς  Τετάρτης τῇ ἀκολουθίᾳ τοῦ Ὄρθρου ἠκολούθησε ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου προσευχομένων τῶν Ἀγιοταφιτῶν Πατέρων Ἀρχιερέων, Ἱερέων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων ἐτελέσθη ὡσαύτως   ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τήν πρωΐαν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, ψαλλόντων τῶν Ναϊτῶν Πατέρων καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/4izMVqwrwUw

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]