1

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ ΜΕΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΝ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Τήν Τρίτην  ἐσπέρας, ἐπιφωσκούσης τῆς Τετάρτης, 6ης / 19ης Μαΐου 2021, ἡμέρας μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων, τῇ εὐλογίᾳ καί προτροπῇ τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, ἐτελέσθη ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Λύδδης κ. Δημητρίου καί Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, Ἱερά Ἀγρυπνία μετά Μνημοσύνου εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν 400.000 χιλιάδων Ποντίων καί Μικρασιατῶν, οἱ ὁποῖοι ἐσφαγιάσθησαν ὑπό τῶν Τούρκων τό 1922, κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν.

Οἱ δύο Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐν συνεχείᾳ τό Ἱερόν Μνημόσυνον, κατάγονται ἀπό τόν Πόντον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας