ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης

null
(κατά κόσμον Θεοδόσιος Χασαπάκης)

Ἐγεννήθη ἐν Λουτροῖς Μυτιλήνης τῷ 1948. Εἰς Ἱεροσόλυμα ἀφίκετο τῷ 1961. Ἀποφοιτήσας τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῷ 1966 ἐκάρη Μοναχός, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί διωρίσθη ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ.

Τῷ 1970 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τῷ 1974, προαχθείς εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Ἐπανελθών, διωρίσθη καί πάλιν ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ, διατελέσας Γραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Τῷ 1981 ἀπεστάλη δι’ ἀνωτέρας σπουδάς εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Durham τῆς Ἀγγλίας, λαβών τόν τίτλον Master εἰς τήν Πατερικήν Θεολογίαν.

Τῷ 1986 διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Κωνσταντινουπόλει, τῷ δέ 1988 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἰαμνείας. Τῷ 1992 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων καί τῷ 1993 διωρίσθη Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ. Ἀπό τό 2005 ἕως τό 2009 διετέλεσε Ἔξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν Ἀθήναις. Τῷ 2006 διωρίσθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν διάλογον μετά τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print
Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print