Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 26ης Ἰανουαρίου/ 8ης  Φεβρουαρίου 2019, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν της Ἑλλάδος κ. Δημήτριος Παρασκευόπουλος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γραμματέως τοῦ γραφείου αὐτοῦ κ. Κρεμμύδα, καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Τόν κ. Παρασκευόπουλον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ σεβασμοῦ, τόν ὁποῖον ἀπολαμβάνει τό Πατριαρχεῖον, ὡς ὁ πρῶτος θρησκευτικός ἐκκλησιαστικός θεσμός τῆς Ἁγίας Γῆς ὑπό τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί τοῦ Ἰσραήλ,  λόγῳ τῆς ἰσορροπίας, τήν ὁποίαν κρατεῖ διά τῆς συνδιαλλακτικῆς τακτικῆς αὐτοῦ.

Ἐτονίσθη ὡσαύτως τό γεγονός τῆς συνεργασίας τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πατριαρχείου διά θέματα ἀφορῶντα τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ἐκτιμῶν ὁ Μακαριώτατος τήν ἀπό ἐτῶν ἀγαστήν συνεργασίαν τοῦ κ. Παρασκευοπούλου διά τήν στήριξιν τοῦ Πατριαρχείου καί εὐχαριστῶν αὐτῷ διά ταύτην, κατευώδωσεν αὐτόν ἐπιδίδων αὐτῷ τά Πατριαρχικά δῶρα Αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας