Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 22ας Ἰανουαρίου /3ης Φεβρουαρίου 2019, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστροουγγαρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κ. Ἀρσένιος, συνεχίζων τήν ἀπό ἐτῶν παράδοσιν αὐτοῦ τῆς ἀνά ἔτος προσκυνηματικῆς θεωρίας αὐτοῦ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἐπεσκέφθη μετά τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου αὐτοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί μεθ’ ὁμάδος 50 προσκυνητῶν, τό Πατριαρχεῖον, ἐν ᾧ ἐνθέρμως ἐδέχθη αὐτούς ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, εὐλογῶν τούς προσκυνητάς καί λέγων εἰς αὐτούς Πατρικάς νουθεσίας καί  πνευματικούς λόγους.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας