Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΥΝ ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 29ης Νοεμβρίου /12ης Δεκεμβρίου 2018, ὁ Μακαριώτατος  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπένειμε τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τόν ἀφυπηρετήσαντα Ἕλληνα Πρέσβυν τῆς Ἑλλάδος εἰς Τέλ – Ἀβίβ κ. Κωνσταντῖνον Μπίκαν.

Τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν ἀπένειμε ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν ἐξοχώτατον κ. Πρέσβυν ὡς ἀναγνώρισιν καί ἐκτίμησιν τῶν πολυτίμων ἀφωσιωμένων ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό ἔθνος ἡμῶν καί τό Πατριαρχεῖον.

Συγκεκινημένος ὁ κ. Πρέσβυς ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι θά συμπαρίσταται πάντοτε πρός τό Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον ὑποστηρίζει τά δικαιώματα τῆς Ρωμηοσύνης εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας