Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

17/04/2009

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς Ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ἡ κατεξοχήν ἡμέρα μνήμης τοῦ ὑπέρ ἡμῶν σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,...

Περισσότερα

16/04/2009

ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης μετά τήν θ. Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη εἰς τήν...

Περισσότερα

15/04/2009

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης ὁ Μακαριώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Πατριαρχικόν καί...

Περισσότερα

13/04/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ μνήμη τῆς ἐπί πώλου ὄνου καθέδρας καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλαν Αὐτῷ...

Περισσότερα

09/04/2009

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀπό 29ης Μαρτίου / 11ης Ἀπριλίου ἕως 6ης / 19ης Ἀπριλίου 2009.

Περισσότερα

08/04/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2006

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ  ὁ  Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας χάριν, ἔλεος καί εἰρήνην...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null