Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

04/05/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΚΡΗΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις τῆς Ἄκκρης -ἀρχαίας Πτολεμαΐδος- εἶναι μία τῶν ἀρχαιοτέρων καί βορειοτέρων τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, παραθαλάσσιος...

Περισσότερα

01/05/2009

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Τήν  Δευτέραν, 14ην / 27ην Ἀπριλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον πεντηκονταμελῆ ὁμάδα εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἐξ ὧν εἴκοσι ἦσαν ἱερεῖς,...

Περισσότερα

29/04/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης,  16/29 Ἀπριλίου 2009, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως,...

Περισσότερα

29/04/2009

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΚΑΤΑΡ

Τήν Παρασκευήν, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου,  παρά τόν ἀνεγειρόμενον  Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου καί Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς...

Περισσότερα

28/04/2009

Α’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΝ

Ἐν συνεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου καί τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς καί Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Περισσότερα

24/04/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ 2009

Ἡ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον: Μετά τήν ἀναστάσιμον χαράν, εἰρήνην καί ἀγαλλίασιν τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null