Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

07/08/2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Τετάρτην, 25ην Ἰουλίου / 7ην Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Kοιμήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἱεράν αὐτῆς Μονήν...

Περισσότερα

04/08/2019

Ο Μ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΡΩΣΣΙΚΗΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Τήν Κυριακήν, 22αν Ἰουλίου/ 4ην Αὐγούστου 2019, ἡ μνήμη τῆς ἁγίας μυροφόρου καί ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ἑωρτάσθη μετ᾽ ἰδιαιτέρας...

Περισσότερα

03/08/2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΜΑΑΛΟΥΛΕ ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τό Σάββατον, 21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τόν ἱερόν Ναόν αὐτοῦ, τόν...

Περισσότερα

02/08/2019

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰουλίου/ 2αν Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου εἰς τήν ἱστορικήν...

Περισσότερα

01/08/2019

ΚΟΥΡΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 19ης Ἰουλίου/ 1ης Αὐγούστου 2019, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τό ἐν αὐτῷ παρεκκλήσιον τῆς Πεντηκοστῆς...

Περισσότερα

30/07/2019

ΕΚΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΟΥ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 17ης/30ῆς Ἰουλίου 2019, ἀπεβίωσεν ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος Σελαλματζίδης...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null