Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

null

Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

null

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ἱεραί Πανηγύρεις

 1. Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου:  Ἱερός  Μητροπολιτικός  Ναός  Ναζαρέτ.  
 1. Ζαχαρίου προφήτου: Ἱ. Μ.  ἁγίου  Ἰωάννου  Προδρόμου  Ὀρεινῆς.  
 1. Μνήμη τοῦ ἐν Χώναις  θαύματος  τοῦ  Ἀρχαγγέλου  Μιχαήλ: 

Ἱ.  Μ.  παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν  Παλαιᾶς  Πόλεως  Ἱεροσολύμων.  

 1. Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου:  Πάνσεπτον  Θεομητορικόν  Μνῆμα  ἐν Γεθσημανῇ  –Ἱ.  Μ. Χοζεβᾶ– Ἱ.  Ναοί:  ἐν  Μπετζάλλᾳ–ἐν  Σαχνίν  –ἐν Κούφρ Γιασσίφ.– Ἱ.  Μετόχιον  Ν.  Κηφισίας  Ἀθηνῶν  
 1. Ἁγίων Ἰωακείμ &  Ἄννης: Ἱ.  Μ.  ἁγίων  Ἰωακείμ  &  Ἄννης  Παλαιᾶς Πόλεως  Ἱεροσολύμων

– Σκήτη  ἁγ.  Ἄννης  Ἱ.  Μ.  ἁγίου  Γεωργίου  Χοζεβᾶ – Παρεκκλήσιον  Ἱ.  Λαύρας  ὁσίου  Σάββα  τοῦ  ἡγιασμένου.  

 1. Ἐγκαίνια Πανιέρου Ναοῦ Ἀναστάσεως: Καθολικόν  Πανιέρου  Ναοῦ τῆς  Ἀναστάσεως– Ἱ.  Ν. Ἐξαρχίας  εἰς  Μόσχαν.  
 1. Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Μεγάλη Παρρησία ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως.Ἱ. Μονή Τιμίου  Σταυροῦ  ἐν  Η.Π.Α.  

Κυριακή μετά  τήν  Ὕψωσιν  τοῦ  Τιμίου  Σταυροῦ:

Ἱ.  Μ.  Τιμίου  Σταυροῦ Δυτικῆς   Ἱερουσαλήμ– Παρεκκλήσιον  Ἱ. Λαύρας ἁγίου  Σάββα–Ἱ.  Ναός  Τιμίου  Σταυροῦ  ἐν  Ναζαρέτ  (Κάσρ  ἐλ  Μουτράν).  

 1. Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος  Θέκλης: 

Παρεκκλήσιον ἁγίας  Θέκλης  ἐν  τῷ  Κεντρικῷ  Μοναστηρίῳ.  

 1. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης:

Ἱ.  Μετόχιον  εἰς  Ἡλιούπολιν  Ἀθηνῶν.  

 1. Ἔλευσις τμήματος τοῦ ἱεροῦ  λειψάνου τοῦ ἁγίου  Συμεών  τοῦ  Θεοδόχου: Ἱερά  Μονή ἁγίου Συμεών  τοῦ Θεοδόχου  εἰς  Καταμόνας.  
 1. Ἁγίου Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου: Ἐν  τῷ    Φρικτῷ  Γολγοθᾷ.
 2. Χαρίτωνος ὁσίου τοῦ  ὁμολογητοῦ:  Ἐρείπια  Ἱ.  Λαύρας  ἁγίου  Χαρίτωνος  ἐν  Ἄϊν  Φάρᾳ.
 3. Ἰσαάκ ὁσίου τοῦ  Σύρου:  Ἱερός  Ναός  ὁσίου  Ἰσαάκ  τοῦ  Σύρου  ἐν  Κάταρ.
Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print