Οἰκουμενικῶν Συνόδων

null

Οἰκουμενικῶν Συνόδων

null

325

Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ

381

Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κων/πόλει

431

Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ

451

Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Χαλκηδόνι

553

Ε’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κων/πόλει

681

ΣΤ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Κων/πόλει

787

Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ
Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print