Ὑπηρεσία Διαδικτύου (Επικοινωνία)

null

Ὑπηρεσία Διαδικτύου

null

Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου,
e-mail: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info

Κεντρική Ἱστοσελίς:  www.jerusalem-patriarchate.info
Πύλη Εἰδησεογραφίας: www.jp-newsgate.net

Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Ψηφιοποίησις–μορφοποίησις, διόρθωσις & ἐπιμέλεια κειμένων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: Δόκιμος Εὐανθία,
τηλ. & φάξ: 02-6284882, e-mail: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info

Συνεργάτης ἀρθρογραφίας: Ἡ δ/ς Heba Hrimat.

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:
Ἀραβική: Shadi Kshieboun & Νικόλαος Χούρι, Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: Μοναχή Ευφημία, Ρουμανική: Δόκιμος Μοναχή Μαρία.

Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, τηλ: 02-26271657

Τμήμα Ἀναπτύξεων Ἱστοσελίδων. Τεχνική καί Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: ὁ π. Νικήτας Μέλλιος, e-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02-5792659 & 058-4088832.

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων:  Μοναχός Νικόλαος και ἡ Δόκιμος Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Rawan Abu Nowara Saad.

Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print