Ἱεροί Ναοί Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας)

null

Ἱεροί Ναοί Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας)

null

1. Ἐν Ἀμμάν.
Α) Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.
Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.
Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Ἰμπραήμ Νταμπούρ. Tηλ. +962/6/5817924, Μποῦλος Χούρη, τηλ. 06/5824367, Πέτρος Τζάνχο, τηλ. +962/6/5523004. Σύλλογος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι». Σύνδεσμος Νεολαίας Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς. Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Νεκτάριος». Παρεκκλήσιον Ἁγίου Νεκταρίου. Ἐφημέριος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Β) Καθεδρικός Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἐφημέριοι: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος Καϋάλ & οἱ Οἰκονόμοι Κων/νος Κάρμας, τηλ. 06/6662432, Ἀντίμπ Ἀμάρη, τηλ. +962/6/5928925. & Εἰρηναῖος Μεδινάτ, τηλ. +962/6/4626269. Σύλλογοι Γυναικῶν & Νεολαίας «ὁ Εὐαγγελισμός».

Γ) Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, τηλ. +962/6/4772928.
Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκονόμος Γεώργιος Μπαρζίλ, τηλ. +962/6/5535830 & ὁ Ἱερεύς Σωτήριος Χάλασα. Σύνδεσμος Νεολαίας «ὁ Σωτήρ».
Σύνδεσμος Γυναικῶν «Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος».

Δ’) Ἱερός Ναός Θείας Ἀναλήψεως ἐν Χίλντα.
Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρτέμιος, τηλ. +962/79/8383780. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἰμπραήμ Κακίς, τηλ. +962/79/5419461.
Διά τό Ρωσόφωνον Ποίμνιον: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Κουλίνσκι, τηλ. 0544/700965. +962/79/1429286.
Σύλλογος Γυναικῶν «Ἁγία Θέκλα», τηλ. +962/79/6562279. Σύνδεσμος Νεολαίας «Πατριάρχης Ἀβραάμ», τηλ. +962/79/5755222.
Κατηχητικόν Σχολεῖον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος». τηλ. +962/79/5969456. Σύνδεσμος Προσκόπων «Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἀρτέμιος»

Ε) Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Ἀμπούνσερ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Σεραφείμ Σαλμάν, τηλ. +962/6/5236305.

ΣΤ) Ἱερός Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Τζάμπαλ Τάτζ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Διόδωρος-Μπάσεμ Χαντάντ. +962/6/4703080.

Ζ) Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τζάμπαλ Χάσμι.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀμπντάλλα Χαμάρνε. +962/6/4908333.

Η) Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Μάρκᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Ἀγιάς, τηλ. +962/6/4889913.

Θ) Ἱερός Ναός Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης ἐν Μάρτζ Ἀλ-Χαμάμ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξιος Κακίς, τηλ. +962/6/5734347.
Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη».
Σύνδεσμος Κυριῶν «Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη».

2. Ἱεροί Ναοί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου & Ἁγίου Γεωργίου (ἀρχαῖος Ναός) ἐν Σάλτῃ. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γαβριήλ Ταάμνε, τηλ. +962/3/555283. Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

3. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἐρμαμίν.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Μάττα Χαντάντ, τηλ. +962/5/3552521.

4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σαφούτ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Μοχάναντ Μαχάμρι.
Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

5. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σούφ.

6. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου ἐν Γεράσοις.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Τζίριες Σμεράτ, τηλ. +962/79/5562183
τηλ. +962/2/6351908.

7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄντζαρᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γεράσιμος Τασμάν, τηλ. +962/79/6660354, +962/2/6460737. Σύλλογος Γυναικῶν ὁ Ἅγιος Γεώργιος.

8. Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Πνεύματος & Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀτζλούν & Κουφράντζῃ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γρηγόριος Ριχάνη, τηλ. +962/79/6844144, +962/2/6420710 Κατηχητικόν & Σύλλ. Νεολαίας «Τό Ἅγιον Πνεῦμα»

9. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φάρᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἠλίας Χαντάντ, τηλ. +962/78/5666333, +962/2/6466098.

10. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Οὐαχάδνε.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἠλίας Χαντάντ, τηλ. +962/2/6466098, +962/78/5666333.

11. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σάτανᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σταῦρος Ψαράτ, τηλ. +962/2/7240436, +962/77/7770507.

12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Χούσουν, τηλ. +962/2/7021498
Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Κων/νος Ἀμάρη. +962/79/5851790 & Συμεών Χούρη. +962/79/5923969. Σύλλογος Γυναικῶν ἅγ. Γεώργιος

13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Σαρήχ, τηλ. +962/2/7022369
Ἐφημέριοι: Οἱ Οἰκονόμοι Κων/νος Ἀμάρη. +962/79/5851790, & Συμεών Χούρη. +962/79/5923969.

14. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τάϋμπε Ἰορδανίας.
Ἐφημέριος: ……………………

15. Εὐκτήριος Οἶκος Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κουφράαν.
Ἐφημέριος: …………………….

16. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Μάφρακ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Σαμάουϊ +962/79/5485547.
Χορωδία «Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου», Σύλλογος Νεολαίας & Σύλλογος Γυναικῶν.

17. Εὐκτήριος Οἶκος Τιμίου Προδρόμου ἐν Μαΐν.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Παντελεήμων Χούρη, +962/79/5595446.

18. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ζάρκᾳ, φάξ: +962/5/3985318.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος, τηλ. +962/79/6969492.
Ἐφημέριος: Οἰκονόμος Χαράλαμπος Χαντάντ, τηλ. +962/5/3934409.

19. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄδερ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀντών Μεδινάτ, τηλ. +962/3/2380601.
Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος».

20. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Χμούδ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σάββας Δαουάχρε, τηλ. +962/3/2320255.
Βοηθός: ὁ Οἰκονόμος Ἰωάννης Χαμάτι. 962/79/5776615.

21. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ράμπαᾳ. (Ἀρεοπόλει)
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Χάλασα. +962/3/2352873.

22. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Ἄκαμπᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Βασίλειος Μάρτζι, τηλ. +962/3/2016796.

23. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν.
Ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου ἐν ἔτει 1972. Ἡ Ἱερά Μονή τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν καί μέριμναν τοῦ Μακαριωτάτου.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Εἰρηναία. Πνευματικός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος.

24. Ἱερός Προσκυνηματικός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου & Βαπτιστήριον ἐν Ἰορδάνῃ. Ἡγούμενος: Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτος.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print