Ἱεραί Μοναί καί Ἡγουμενεῖα ἐκτός Ἱερουσαλήμ

null

Ἱεραί Μοναί καί Ἡγουμενεῖα ἐκτός Ἱερουσαλήμ

null

1. Ἱερά Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.
Ἡγούμενος: ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος.
Πνευματικός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐδόκιμος. Οἰκονόμος: ὁ Μοναχός Θεόκτιστος. Μοναχοί 15, Δόκιμοι 2. Holy Lavra of St. Savvas, P.O. Box 19824, Jerusalem 91199, τηλ. 02/2762915. Μετοχίου: 02/2748549.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κωνσταντῖνος. Μοναχοί 6, Δόκιμοι 3. τηλ: 00972/547/306557, P.O. Box 31388, Jerusalem 9131302, Israel.

3. Ἱερά Μονή Σαρανταρίου Ὄρους.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεράσιμος, τηλ. 02/2322827.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερομόναχος Ὀνούφριος.
Greek Orthodox Convent, P. O. Box 21, Jericho.

4. Ἱερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας ἐν Βηθανίᾳ.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Εὐπραξία. Μοναχαί 10, τηλ. 02/2799708.
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 19121, Jerusalem.

5. Ἱερά Μονή τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων ἐν Τιβεριάδι,
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, τηλ. 04/6720042, 0548/628330. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 464, Tiberias.

6. Ἱερά Μονὴ τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, τηλ. 02/9943038, κιν. 0505/348892 Ἐφημέριος: ὁ Ἱερομόναχος Κυριακός. Μοναχοί 4, Δόκιμοι 6. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho, Israel.

7. Ἱερά Μονὴ Ἀββᾶ Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος, τηλ. 02/2761223, 0528/516033. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 1102, Jerusalem 91010, Israel.

8. Ἱερά Μονή Φρέατος τοῦ Ἰακώβ ἐν Σαμαρείᾳ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰουστῖνος, τηλ. 09/2313123, 0599/658385. Greek Orthodox Convent, Nablus.

9. Ἱερά Μονή Θαβωρίου Ὄρους.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱλαρίων, τηλ. 0522/413348. Μοναχαί 6. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 2100, Nazareth 16000. e-mail: fatherilarion[at]hotmail.com

10. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἐλισσαίου Ἱεριχοῦντος.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλούμενος, τηλ. 02/2322433, 0549/350350. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 89, Jericho.

11. Ἱερά Μονή Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος τηλ. 0547/849896 e-mail: jerousalem@hotmail.com & canagrekmonastery[at]hotmail.com
Greek Orthodox Convent, Kfar Cana. φάξ:. 04/6517111.

12. Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀποστόλων ἐν Καπερναούμ.
Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Εἰρήναρχος. κιν. 0532/840991 & 0528/858421.
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 385, Tiberias. τηλ. 04/6722282, φάξ: 04/6791535. e-mail: capernaoum1[at]gmail.com

13. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόδημος κιν. 0543/487849, τηλ. & φάξ: 08/9222023. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 230, Lod.

14. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Μπετζαλᾶ. Ἔλ-Χάντερ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀνανίας. τηλ. 02/2743233, 0528/658828, 0544/598201, e-mail: ananias1[at]013net.net

15. Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιοῦ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Παΐσιος, τηλ. 02/6760966, κιν.: 0542/341469 Greek Orthodox Convent, P.O. Box 11006 Gilo, Jerusalem.

16. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἐν Ἰορδάνῃ.
Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 0543/158798

17. Ἱερά Μονή Βαϊοφόρου Βηθφαγῆς.
Ἐπιστάτρια: ἡ Μοναχή Σαββίνα, τηλ. 0542/076941, 0542/421175.
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 20697, Jerusalem.

18. Ἱ. Ναοί Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Νικολάου καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ ἐν Μπετζάλλᾳ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νάρκισσος. Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Γεώργιος Σαχουάν, τηλ. 02/2751482, κιν.: 0597/029084, Παῦλος ἐλ Ἄλαμ. τηλ. 02/2755934, κιν.: 0598/935957, Ἰωσήφ Χόνταλι τηλ. 02/2777017, κιν.: 0597/591093. & ὁ Ἱερεύς Ἠλίας Ζόρομπ τηλ. 0568/709110, 0595/406971, 02/2751757, τηλ. & φάξ Γραφείου Ἱερέων: 02/2743178.

19. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Ραμάλλᾳ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γαλακτίων. τηλ. 02/2964684, 0599/805586 Γραφεῖον: τηλ. & φάξ: 02/2956618 Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γιακούμπ Χούρη τηλ. & φάξ: 02/2965417 κιν. 0599/839881
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 307, Ramallah.

20. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ρέμλῃ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νήφων τηλ. & φάξ: 08/9221174. κιν. 0544/484786. Greek Orth. Convent, Kehilat Detroit Street 2, P.O. Box 38, 7210001 Ramla. e-mail: nifonmitsoulis[at]yahoo.com

21. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ἐν Ὀρεινῇ.
Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Χαρίτων, τηλ. 02/6436297, 0544/865063.
P. O. Box 14223, Jerusalem 91141, Israel.

22. Ἱεροί Ναοί Τιμ. Προδρόμου & Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Χάιφα.
Ἡγούμενος: ………………….. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Σάμρα, τηλ. 0504/743045, φάξ: 04/9503990.

23. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φχές & Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἐν Ἀλάλι.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. +962/6/5311140, +962/79/5892787 Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Παντελεήμων Χούρη, +962/77/2436822, & Ρωμανός Σαμάουϊ. τηλ. +962/79/5854465. & ὁ Ἱερεύς Ψάρα Δαχάμπρα +962/79/5019558.
Ἐν Φχές δραστηριοποιεῖται ἡ χριστιανική νεολαία «Ἅγιος Γεώργιος». Λειτουργοῦν Κατηχητικά Σχολεῖα, Σύλλογος Κυριῶν, Ὀρθόδοξος Λέσχη, Φιλανθρωπικός Ὀρθόδοξος Σύλλογος. Ἐν Μάχες λειτουργεῖ τό Προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

24. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κάρακ.
Ἡγούμενος: …………….. τηλ. 962/3/2352176
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἰωάννης Χάνι Χαμάτι. 962/79/5776615

25. Ἱεροί Ναοί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Ἁγίου Δημητρίου,
Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος & Ἁγίου Γεωργίου Ἐν Νεαπόλει, Ραφιδίοις καί Νουσφιζμπίλ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Λεόντιος τηλ. 0545/670651 & 0569/803604.

26. Ἱερά Μονή τῶν Ποιμένων ἐν Μπετσαχούρ.
Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα.
Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος. τηλ. 02/2773135, 0522/810522. φάξ: 02/2773118. P.O. Box 11377, Jerusalem 911301, Israel

27. Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Μπουρκίν. Ὅπερ ἐστί τό Χωρίον τῶν Δέκα Λεπρῶν. Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Βησσαρίων, τηλ. 0569-397582. P.O. Box 32369, Jerusalem, Israel

28. Πύργος Ἁγίου Σάββα.
Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νάρκισσος.

29. Κτῆμα Μον. Γαλακτίωνος.
Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Λάζαρος.

30. Ἀσκητήριον Ἁγίου Χαρίτωνος ἐν Ἄιν Φάρα.
Ἡγούμενος: ………………………

31. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Ἐν Κάσερ ἐλ Μουτράν.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰλαρίων, τηλ. 0522/413348.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print