Ἱεραί Μοναί καί Ναοί ἐν Ἱερουσαλήμ

null

Ἱεραί Μοναί καί Ναοί ἐν Ἱερουσαλήμ

null

1. Κεντρικόν Μοναστήριον Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἔνθα ἡ Ἕδρα τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.
Τυπικάρης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος. Ἐφημέριοι: Ἱερεῖς 4. Διάκονοι 2. Πρωτοψάλτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος. Κανδηλάπται: ὁ Μοναχός Χερουβίμ & ὁ Δόκιμος Βύρων.

2. Ἱ. Μονή Μικρᾶς Γαλιλαίας ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν.
Ἱ. Ν. τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ὁ Πατριαρχικός οἶκος.
Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ Κοιμήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἄνθιμος, τηλ. 02/6287956.

3. Ἱερά Μονή Ἁγίου Χαραλάμπους.
Ἡγούμενος: Ἀρχιμανδρίτης Κάλλιστος. τηλ. 0545/832567.

4. Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 0543/158798.

5. Ἱερά Μονή Ἀρχαγγέλων.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος.

6. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος, τηλ. 02/6261498, 0545/556461. e-mail: aristovoulos[at]romiosyne.org

7. Ἱερά Μονή Ἁγίων Θεοδώρων.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, τηλ. 0547/471200.

8. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Ἄννα, τηλ. 0542/581575.

9. Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Νοσοκομείου.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Πανσέμνη, τηλ. 02/6277176.

10. Ἱερά Μονή Ἁγίου Βασιλείου.
Ἐπιστάτρια: ἡ Μοναχή Θέκλα, τηλ. 0549/072979.

11. Ἱερά Μονή Ἁγίας Αἰκατερίνης.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, τηλ. 0544/263240.

12. Ἱερά Μονή Ἁγίου Σπυρίδωνος.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σέργιος.

13. Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικοδήμου.
Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μακάριος, τηλ. 02/6260287.

14. Ἱερά Μονή Πραιτωρίου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος, τηλ. 0546/106893.

15. Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἄννης.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος, τηλ. 0544/628103.

16. Ἱερά Μονή Ἁγίου Συμεών εἰς Καταμόνας.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοδώρητος, τηλ. 02/6790477.

17. Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κλαύδιος, τηλ. 0525/880614.

18. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ὀνουφρίου.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Παϊσία, τηλ. 0505/315530.

19. Ἱερά Μονή Ἁγίας Σιών. Ἔνθα στεγάζεται ἡ Πατριαρχική Σχολή.
Ἡγούμενος ὁ ἑκάστοτε Σχολάρχης, τηλ. 02/6719773.

20. Ἱερά Μονή Ἁγίου Στεφάνου.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος, τηλ. 0546/271785.

21. Ἱερά Μονή Ἁγίου Παντελεήμονος.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Χαριτίνη, τηλ. 02/6280684.

22. Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως.
Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Ἀχίλλιος, τηλ. 02/6275924, 0528/128087.
Μοναχαί 7. e-mail: monanalipsi.holyland[at]gmail.com

23. Ἱερά Μονή Ἁγίου Μοδέστου.
Ἐπιστάτης: ὁ Μοναχός Ἀντίοχος, τηλ. 0546/603249.

24. Ἱερά Μονή Ἀβραάμ.
Ἐφημέριοι: οἱ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Γυναικεῖαι Ἱεραί Μοναί:

1. Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγίας.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Μελάνη, τηλ. 0546/026930.

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Εὐθυμίου.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Χριστονύμφη, τηλ. 02/6277121, 0542/235398.

3. Ἱερά Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας.
Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Σεραφείμα, τηλ. 0544/364157.

Παρεκκλήσια: 1. Ἁγίου Δημητρίου, 2. Ἁγίας Θέκλης.
Ὑπεύθυνος: ὁ ἑκάστοτε Τυπικάρης τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου.

Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐν ᾧ τά Παρεκκλήσια τῶν Μυροφόρων καί τῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων, ἔνθα κατατίθενται τά λείψανα τῶν Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων. 02/6289112. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος, (Φάραχ) Μπαντούρ. Κιν. 0544/310863, τηλ. 02/6284185 Πρόεδρος Κοινότητος: ὁ κ. Τζώρτζ Κάμαρ, τηλ. 02/6289954, κιν. 0522/798174.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print