Ἱεραί Μητροπόλεις

null

Ἱεραί Μητροπόλεις

null

Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ……………….Ἕδρα ἐν Ἄκρῃ. Greek Orthodox Convent, Old City, 12/129 P. O. Box 1019, Akko, τηλ. 04/9910563.

Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου.
Προϊστάμενος: ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος. 04/9811519, κιν. 0528359424, φάξ: 04/9913396. Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀντώνιος Ἀζίνι. Κατηχητικὸν Σχολεῖον: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος. Σύλλογος Νέων Ἄκρης: Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Σύλλογος Γυναικῶν «Ἅγιος Γεώργιος»: ἡ κ. Λάμια Ντίπ. Πρόεδρος Σώματος Προσκόπων: ὁ κ. Τσάντ ἀλ Ἄκελ. Διδασκαλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πτολεμαΐδος

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας ἐν Μπεάνε.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Νάσσερ Κασσίς, τηλ. 0546/205776, φάξ: 04/9563298. Πρόεδρος Σωματείου Γυναικῶν «Μυροφόραι»: ἡ κ. Ζουλιέτ Μποῦλος.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Πατρικίου ἐν Ζδέηδε.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἠλίας Χούρη 04/9914273, φάξ: 04/6001115. & ὁ συνταξιοῦχος Οἰκονόμος Τζίριες Κασσίς, τηλ. 04/9996256, φάξ: 04/9564153 Ὑπεύθυνος Συλλόγου Γυναικῶν: ὁ Οἰκονόμος Ἠλίας Χούρη.

3. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Μάκερ.
Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκονόμος Ἰακούμπ Ἀμπου-Ἀκελ. Βοηθός: ὁ Οἰκονόμος Δημήτριος Μοῦσα 0507/524653 φάξ: 04/9562119 & 04/9964401. Σύλλογος Γυναικῶν «Μυροφόραι» ὑπεύθυνος ὁ Οἰκονόμος Ἰακούμπ Ἀμπου-Ἀκελ. Σῶμα Προσκόπων ὁ κ. Ὀσάμα Μποῦλος 0508/571751.

4. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Ταρσίχᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γρηγόριος Ἀμπελίνι, τηλ. 04/9974087, φάξ: 04/9570902.

5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀμπελίν.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σάββας Χάτζ, τηλ. 0522/338811. Σύλλογος Ὀρθοδόξων Κυριῶν & Σύλλογος νέων: ὁ Οἰκονόμος Σάββας Χάτζ. Κατηχητικόν: ὁ Οἰκονόμος Σάββας Χάτζ & ἡ κ. Μαίρη Νταΐμ.

6. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐν Κοὺφρ Σμέᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Κων/νος Νάσσερ, τηλ. & φάξ: 04/9976327.

7. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Παλαιῷ Πκέᾳ.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Νεκτάριος Φάραχ, τηλ. 0587/003001.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Νέῳ Πκέᾳ (Μάρσι).
Ἐφημέριοι: ὁ Ἱερεύς Νεκτάριος Φάραχ, τηλ. 0587/003001. Σύλλογος Γυναικῶν: ὁ π. Νικόλαος. συνταξιοῦχος: ὁ Ἱερεύς Νταούτ Σαχνίνι, τηλ. 04/9976889.

8. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κούφρ Γιασσίφ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Θεοδόσιος Μαχούλη, τηλ. 0543/109023. φάξ: 04/9968310 Σῶμα Προσκόπων: ὁ κ. Φουάντ Τούμα, 04/9963833. Κατασκηνώσεις: ὁ κ. Φάραχ Φάραχ. Κατηχητικόν: ὁ Οἰκονόμος Θεοδόσιος Μαχούλη.

9. Ἱερ. Ναοί Ἁγ. Γεωργίου & Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου ἐν Σαχνίν.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σάλεχ Χούρη. 0544/849416. φάξ: 04/6741515 Διδασκαλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος. Σῶμα Προσκόπων: ὁ κ. Τζίριες Γαντούς, τηλ. 0505/553456.

10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ράμε.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Τζώρτζ Χάννα, τηλ. 0509/589534.
Πρόεδρος Προσκόπων: ὁ κ. Μισέλ Νταοῦντ. 04/9987553. Σύλλογος Γυναικῶν: ἡ κ. Ναμπίλα Ντούχα Κατηχητικόν Σχολεῖον: ὁ Ἱερεύς Ἀμπούντ Ἄζαρ.

11. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐν Σφά Ἄμερ.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σαμουήλ Ζάιεντ, τηλ. 0506/961292. τηλ. & φάξ: 04/9500893. Σύλλογος Γυναικῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης: Ὑπεύθυνος ὁ Οἰκονόμος Σαμουήλ Ζάιεντ.

12. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀμποῦ – Σνάν.
Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Μπάσαλ. 0545/359985 φάξ: 04/9565253. Σύλλογος Γυναικῶν, Κατηχητικόν Σχολεῖον & Διδασκαλία Βυζαντινῆς Μουσικῆς: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Μπάσαλ & ἡ πρεσβυτέρα Χαζάρ Μπάσαλ.

13. Ἱερός Ναός ἐν Σάαμπ.
Ἐφημέριοι: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος & ὁ Οἰκονόμος Νάσσερ Κασίς. Ὁ ἱερός Ναός λειτουργεῖ ἅπαξ τοῦ μηνός· οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου εἶναι Μουσουλμᾶνοι.

ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος πάσης Γαλιλαίας. Ἕδρα ἐν Ναζαρέτ, «ἔνθα τό Πάνσεπτον Προσκύνημα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου», τηλ. & φάξ 04/6021533, φάξ: 04/6574566. Greek Orthodox Mitropolis, P.O. Box 15, Nazareth-Israel.
Πρόεδρος Κοινότητος Ναζαρέτ: ἡ κ. Ἀφάφ Τούμα. φάξ: 04/6011578.

Προσκυνηματικός Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἐφημέρ: οἱ Οἰκονόμοι Ψάρα (Εὐάγγελος) Οὐάρουαρ, τηλ. 04/6569349, Λάζαρος Ἀουάδ, τηλ. 04/6456463 Ἰωάννης Σιάμα & Συμεών Μπετζάλη, τηλ. 0543/180480.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἔνθα ἡ ἀρχαία Συναγωγή.
Ἐφημέριοι: οἱ Ἱερεῖς τοῦ Πανσέπτου Προσκυνήματος, ὁ Οἰκονόμος Ἀθανάσιος Σαλμάν, ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Ἄτρας, τηλ. 0544/787193, ὁ Ἱερεύς Σέργιος Ντενισένκο & ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σφιατοσλάβ.

Ἱεροί Ναοί Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναζαρέτ.

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀϊλαμπούν.
Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, τηλ. 0548/628330

2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τουραάν.
Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Σπυρίδων Σιούχα.

3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Γιαφέα (Γιάφατ Νάσρα).
Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκονόμος Γαβριήλ Ναντάφ & ὁ Ἱερεύς Ἰωάννης Ἄτρας.

4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ρένε.
Ἐφημερεύων: ὁ Οἰκονόμος Συμεών Μπετζάλη, τηλ. 0543/180480.

5. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Μουντζέντελ.
Ἐφημέριοι: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σεραφείμ, τηλ. 0506/514775 & ὁ Ἱερεύς Σέργιος Ντενισένκο.

6. Ἱερός Ναός Ἀναλήψεως & Προφήτου Ἠλιοῦ ἐν Μααλούλ.
Ἐπιστάτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰλαρίων, τηλ. 0522/413348.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print