Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

null

Ἐκπαιδευτικά Κέντρα

null

Ἐφορεία Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἁγίας Σιών: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος. Μέλη: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος & ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Γυμνάσιον & Λύκειον Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου: Σχολάρχης: ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος, Θεολόγος. Διευθ. Οἰκοτροφείου: …………. Παιδονόμος: ὁ κ. Βασίλειος Πολίτης. Οἰκονόμος: ἡ κ. Ἀμαλία Δούκα. Γραμματεύς: ὁ κ. Σωτήριος Χριστόπουλος, Οἰκονομικῶν-Μαθηματικῶν.
Καθηγηταί: ὁ Ἱερομόναχος Εὐφρόσυνος, Θεολόγος-Φιλόλογος: ἡ Μοναχή Εὐφημία, Ἀγγλικῆς Γλώσσης: ὁ κ. Ἀθανάσιος Γκάτζιος, Φιλόλογος, ὁ κ. Νικόλαος Σουλιώτης, Φυσικός, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Καλπουρτζῆς, Φιλόλογος, ὁ κ. Σπυρίδων Φραγκόπουλος, Φιλόλογος, ὁ κ. Μιχαήλ Κεχαγιάς, Φιλόλογος, ἡ κ. Ἀλέκα Κυριακοπούλου, Ἰατρός, ἡ κ. Χίμπα Χρεμάτ, Ἀραβικῆς γλώσσης, ὁ κ. Γεώργιος Ἀλβανός, Βυζαντινῆς Μουσικῆς.
Ἐκπαιδευτική Σύμβουλος: ἡ κ. Μαριάνθη Μαλτεζοπούλου.
Greek Orthodox College, P.O. Box 14055, Jerusalem 91140, Israel, τηλ. 02/6719773, φάξ: 02/6722587, e-mail: agiasion30[at]yahoo.com

Ἐφορεία Σχολείου Ἁγίου Δημητρίου:
Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. Μέλος: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ. Δικηγόρος: ὁ κ. Νάντερ Μούγραμπη. Συντονιστής: ὁ κ. Γιοῦσεφ Κατανάσο, τηλ. 0522/879732. Λογιστής: ὁ κ. Ράμζη Τουρισμάν.

Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή Ἁγίου Δημητρίου:
Μικτόν ἑξατάξιον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Σαμίρ Ζανανίρι, τηλ. 02/6282610, 0545/292583, φάξ: 02/6273069.

3. Ἐν Ἀμμάν.
Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α’.» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Τζουμάνα Μασσάρουα, τηλ. +962/6/5921526.

4. Ἐν Ἄκαμπᾳ.
Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή «Πατριάρχης Διόδωρος Α’» Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, & Γυμνάσιον. Διευθύντρια: ἡ κ. Μάχα Καφαΐτη, τηλ. +962/3/2030142.

5. Ἐν Ρέμλῃ.
Δημοτικόν: Διευθύντρια ἡ κ. Ροβαλίτ Φάζα. Γυμνάσιον & Λύκειον ἡ κ. Ἰλχάμ Μαχούλ, τηλ. 08-9245177.

6. Ἐν τῷ Χωρίῳ τῶν Ποιμένων.
Νηπιαγωγεῖον Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Γεώργιος Σαάντε, τηλ. 02/2772042, φάξ: 02/2774332.

7. Ἐν Ραμάλλᾳ. Σχολεῖον «Ἅγιος Γεώργιος»
Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθυντής: ὁ κ. Ρίτσαρντ Ζανανίρι. τηλ 02/2963208, φάξ 02/2956890.

8. Ἐν Τάϋμπε.
Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Ἀμπίρ Χουρίε, τηλ. 02/2898192. φάξ: 02/2899135.

9. Ἐν Φχές.
– Πρότυπος Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Ρούλα Ἀλ-Νταούτ, τηλ. +962/6/4729030.
Νέον Πρότυπον Νηπιαγωγεῖον. International Stream.
Διευθύντρια ἡ κ. Nabila Hijazin.

10. Ἐν Φχές – Ἀλ-Αλάλι.
Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Ἰχλάς Μανταΐν, τηλ. +96264729114.

11. Ἐν Σάλτ.
Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον καί Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Μαϊσούν Τάντρους, τηλ. +96253554829.

12. Ἐν Ζάρκᾳ.
Μικτή Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον. Διευθύντρια: κ. Νόρμα Χαντάντ, τηλ. +962/5/3983516. P.O. Box: 150796, 13115 Zarqa, Jordan. e-mail: orthothoxschoolzarqa[at]yahoo.com

13. Ἐν Ἄντζαρα.
Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Σάλμα Ἀλ-Ράμπαντι, τηλ. +962/2/6461369.

14. Ἐν Χούσουν.
Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Λάϊλα Σαχάουνε, τηλ. +962/2/8010684.

15. Ἐν Οὐαχάντνε.
Σχολή Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Νηπιαγωγεῖον & Δημοτικόν. Διευθύντρια: ἡ κ. Σάχαρ Χαντάντ, τηλ. +962/2/6466203.

16. Ἐν Μαδηβᾷ. Νέα Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή:
Ἐδημιουργήθη, καί ἐπεκτείνεται ἀδιακόπως κατ’ ἔτος τῇ μερίμνῃ καί δαψιλεῖ χορηγίᾳ τοῦ ἐν Μαδηβᾷ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, Ἀρχιμανδρίτου Ἰννοκεντίου καί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, τηλ. +962/5/3241842. α) Θηλέων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον. Διευθύντρια: ἡ κ. Σοχέρ Μπατζάλι. β) Ἀρρένων: Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον & Λύκειον.

Ἐν Ἀμμάν, Φχές, Ζάρκᾳ καί Μαδηβᾷ λειτουργεῖ «Τμῆμα ἐκμαθήσεως Ἀγγλικῆς γλώσσης» τοῦ Cambridge ESOL Program σέ συνεργασία μέ τό BRITISH COUNCIL, τηλ. +962/79/5557727.

17. Ἐν Γάζῃ.
Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν & Γυμνάσιον. Διευθύντρια: ἡ κ. Μούνα Τάραζη, τηλ. 08/2867764.

18. Ἐν Ἰόππῃ, Πρότυπος Πατριαρχική Σχολή.
Πρόεδρος Ἐφορείας: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός. τηλ. 0522/992591. Μέλη: οἱ Ἀρχιμανδρίται Νικόδημος, Ἱερώνυμος & Νήφων. Διευθύντρια: ἡ κ. Νάζλα Χάνχαν, τηλ. & φάξ: 03/5189358.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print