Ἐκκλησιαστικός Τύπος

null

Ἐκκλησιαστικός Τύπος

null

Γραφεῖον Τύπου καί Πληροφοριῶν: Διευθυντής: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τηλ. 02/6260493, 0545/832695, Φάξ: 02/6264334. Ἐκπρόσωπος ἐν Δυτικῇ Ὄχθῃ: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ, τηλ. 02/6260002. e-mail: pressbureau[at]jerusalem-patriarchate.info Ἐκπρόσωπος ἐν Ἰορδανίᾳ: ὁ Οἰκονόμος Ἰμπραήμ Νταμπούρ, τηλ. +962/6/5817924, +962/79/5555549. Ἐκπρόσωπος ἐν Ἀθήναις: ὁ κ. Γεώργιος Ἰ. Βασιλείου, τηλ. 210/3225810, 6945/210235, 6984/609368, φάξ: 210/3228778, τηλ. & φάξ: 210/7712562.

Περιοδικόν «Νέα Σιών»: Ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπή: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Διεύθυνσις: Greek Orthodox Patriarchate, Nea Sion, P.O. Box 19632-633, Jerusalem 91140, Israel. τηλ. 02/6285636. φάξ: 02/6262718. e-mail: aristarh[at]netvision.net.il & ὁ κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής Θεολογίας, Δρ. Ψυχολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἀντωνίου Νίκα 3, Χαλκίδα 34100, τηλ. 22210/78428, 6976/449899. e-mail: stsitsig[at]yahoo.com Συντάκτης Χρονικῶν: ἡ Μοναχή Ἰουστίνη.

Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον: Ἱδρύθη τῷ 1853 ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Β’. Εἶναι τό ἀρχαιότερον ἐν Παλαιστίνῃ Τυπογραφεῖον, περιλαμβάνον τμῆμα Ἑλληνικόν, Ἀραβικόν, Ἑβραϊκόν, Ἀγγλικόν & Γαλλικόν. Ὑπεύθυνος: …………………..
Βιβλιοδέτης: ἡ Μοναχή Δανιηλία, τηλ. 0545-359387.

Ἐκκλησιαστικὸν μηνιαῖον Περιοδικόν & Ἑβδομαδιαῖον Λειτουργικὸν φυλλάδιον: «Φῶς Χριστοῦ»: Ἀμφότερα ἐκδίδονται ἀραβιστὶ τῇ ἐποπτείᾳ τοῦ Πατριαρχείου, διὰ τὴν πνευματικὴν ἐπιμόρφωσιν τοῦ ποιμνίου. Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Χισσάμ Χασιμπούν, τηλ. 04/6517591, 0506/347777, e-mail: cana.press1[at]gmail.com Βιβλιοπωλεῖον: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα, τηλ. 02/5870642, φάξ: 02/5870586. e-mail: gopbookshop12[at]gmail.com

Ἁγιοταφιτικόν Ἡμερολόγιον: Ἐκδίδεται ἅπαξ τοῦ ἔτους καί περιέχει τό Κυριακοδρόμιον καί τάς ἑορτάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, τήν συνοπτικήν ἱστορίαν, τάς σημαινούσας χρονολογίας καί τήν διοικητικήν διάρθρωσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.
Ἀρχισυντάκτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος, κιν. 054/5556461, τηλ & φάξ: 02/6261498, e-mail: aristovoulos[at]romiosyne.org
Διά τήν Ρωσικήν μετάφρασιν: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Κουλίνσκι, τηλ. 0544/700965. e-mail: salibinic[at]gmail.com
Διά τήν Ἀραβικήν μετάφρασιν: ὁ κ. Χισάμ Χσιεμπούν.

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ σεβαστοί πατέρες, ὅπως ἀποστέλλουν ἡλεκτρονικῶς τυχόν διορθώσεις τῶν προσωπικῶν τους στοιχείων ἕως τά τέλη Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους διά τήν ἔγκαιρον ἔνταξίν των εἰς τό ὑπό ἔκδοσιν ἡμερολόγιον.

Ὑπηρεσία Διαδικτύου: Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου, e-mail: christos.nikolaou[at]jerusalem-patriarchate.info

Κεντρική Ἱστοσελίς:  www.jerusalem-patriarchate.info
Πύλη Εἰδησεογραφίας: www.jp-newsgate.net
Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος.

Ψηφιοποίησις–μορφοποίησις, διόρθωσις & ἐπιμέλεια κειμένων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: Δόκιμος Εὐανθία, τηλ. & φάξ: 02-6284882, e-mail: secretariat3[at]jerusalem-patriarchate.info Συνεργάτης ἀρθρογραφίας: Ἡ δ/ς Heba Hrimat.

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:
Ἀραβική: Shadi Kshieboun & Νικόλαος Χούρι, Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: Μοναχή Ευφημία, Ρουμανική: Δόκιμος Μοναχή Μαρία. Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, τηλ: 02-26271657

Τμήμα Ἀναπτύξεων Ἱστοσελίδων. Τεχνική καί Γραμματειακὴ ὑποστήριξις: ὁ π. Νικήτας Μέλλιος, e-mail: info[at]jerusalem-patriarchate.info Τηλ. 02-5792659 & 058-4088832.

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων: ἡ Δόκιμος Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Rawan Abu Nowara Saad. Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print