Πατριαρχεῖον

null

Πατριαρχεῖον

null
Γενικός Πατριαρχικός Ἐπίτροπος: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τηλ. 02/6262149.

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον: Εἰσηγηταί: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος & ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, κιν. 0546/112486, τηλ. 02/6271657. P.O. Box 14518, Jerusalem 91145.
Μεταφραστής Ρωσικῆς Γλώσσης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Εὐσέβιος

Πατριαρχικά Γραφεῖα: Γέρων Ἀρχιγραμματεύς: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, τηλ. 02/6274941, 02/6281033. φάξ: 02/6282048. P. O. Box 19632 & 19633, Jerusalem 91140.
E-mail: secretariat@jerusalem-patriarchate.info
Ἑλληνικόν Τμῆμα: Γραμματεύς τῆς Ἁγίας & Ἱερᾶς Συνόδου: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος. Πρωτοκολλητής: ἡ Μοναχή Ἰουστίνη. Διεκπεραιωτής, Κωδικογράφος: ἡ Μοναχή Πανσέμνη. Γραμματεῖς & γραφεῖς: οἱ Ἱεροδιάκονοι Εὐλόγιος & Σωφρόνιος & ἡ Μοναχή Ἰουστίνη. Ἀγγλικόν Τμῆμα: ἡ κ. Ἄννα Λουμπάτ & ἡ δις Ἄννα Κουλούρη. Ἀραβικόν Τμῆμα: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ. Γραμματεύς: ἡ κ. Μαρία Χερμαντᾶ, τηλ. 02/6260002. Γραφεῖον Τύπου: ἡ κ. Αἰκατερίνη Κάρμη. Γραφεῖον Ἐξυπηρετήσεως Προσκυνητῶν: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, τηλ. 02/6271331.

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη: Βιβλιοθηκάριος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Βοηθός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος. τηλ. 02/6285636, φάξ: 02/6262718, e-mail: aristarh@netvision.net.il

Πατριαρχικόν Ἀρχεῖον: Ἀρχειοφύλαξ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος.

Μουσεῖον καί Πινακοθήκη: Ὑπεύθυνος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος.

Δραγουμανία: Γέρων Δραγουμᾶνος: ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, τηλ. 02/6280862. Δραγουμανεύων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος, τηλ. 0545/670625.

Καμαρασία: Γέρων Καμαράσης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Κηπουρός: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰωαννίκιος.

Τελεταρχία: Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, τηλ. 02/6276492, 0543/158798, Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος.

Κοινοποίηση
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Print this page
Print